1,1-dichlooretheen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1-dichlooretheen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
75-35-4
EG-nummer
200-864-0
UN-nummer
1303
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,1-dichloroethylene
Synoniemen
1,1-dichloorethyleen
vinylideen-chloride
Aquo-code
11DClC2e
SIKB-id
9
Molecuulformule
C2-H2-Cl2
SMILES
ClC(Cl)=C
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
gechloreerde alifatische koolwaterstoffen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,1-dichlooretheen
(75-35-4)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.1
Emissiegrenswaarde
20 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
1,1-dichlooretheen
(75-35-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
1,1-dichlooretheen
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,1-dichlooretheen
(75-35-4)
Milieu Lucht Lucht MTR
200 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
0,89
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
9 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
90 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
0,9 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
9 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
0,3 mg/kg
Milieu Grond Grond MTR
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,30 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
0,30 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
0,30 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,30 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,3 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,01 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
10 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
8 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
2 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
20 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
9 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
110 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
3800 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
78 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
2600 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
62 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
2100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
12022 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1,1-dichlooretheen
(75-35-4)
Specifieke naam ECHA
1,1-dichloroethylene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
1,1-dichlooretheen
(75-35-4)
UN-nummer 1303
Benaming en beschrijving 3.1.2 VINYLIDEENCHLORIDE, GESTABILISEERD (1,1-DICHLOORETHYLEEN, GESTABILISEERD)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3
Bijzondere bepalingen 3.3 386 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E3
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T12
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 339

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,1-dichlooretheen
(75-35-4)
UN-nummer 1303
Benaming en beschrijving 3.1.2 VINYLIDEENCHLORIDE, GESTABILISEERD (1,1-DICHLOORETHYLEEN, GESTABILISEERD)
GEVI-code 339
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LNR

Voetnoten