ammonium perfluordecaanzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ammonium perfluordecaanzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
3108-42-7
EG-nummer
221-470-5

Engelse naam
ammonium nonadecafluorodecanoate
Synoniemen
ammonium nonadecafluordecanoaat
ammonium perfluordecanoaat
Molecuulformule
C10-H4-F19-N-O2
SMILES
[NH4+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroepen
ZZS PFAS
PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
ammonium perfluordecaanzuur
(3108-42-7)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
13-1-2017

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
ammonium perfluordecaanzuur
(3108-42-7)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
ammonium perfluordecaanzuur
(3108-42-7)
Specifieke naam op SZW-lijst
ammonium nonadecafluordecanoaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid