(7α,17β)-3-methoxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-17-ol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(7α,17β)-3-methoxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-17-ol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1221256-46-7
EG-nummer
807-171-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(7α,17β)-3-methoxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-17-ol
Molecuulformule
C33-H49-F5-O3-S
SMILES
COC1=CC=2C[C@H]([C@H]3[C@@H]4CC[C@@H]([C@@]4(C)CC[C@@H]3C2C=C1)O)CCCCCCCCCS(=O)CCCC(C(F)(F)F)(F)F
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(7α,17β)-3-methoxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-17-ol
(1221256-46-7)
Specifieke naam ECHA
(7α,17β)-3-methoxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-17-ol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid