Potentieel ZZS lijst Risico's van Stoffen

Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

Versie
08-12-2021
Bron
website "Risico’s van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u het overzicht van alle afzonderlijke Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en de stoffen die van deze lijst zijn verwijderd in het Risico’s van stoffen zoeksysteem.

U kunt de lijsten printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijsten exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over Potentiële ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico’s van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam pZZS wegens ARN pZZS wegens ED beoordelingslijst pZZS wegens PBT beoordelingslijst pZZS wegens CORAP pZZS wegens ROI CLH pZZS wegens ROI restrictie pZZS wegens ROI SVHC Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
623-40-5 484-470-6 (E)-N-(pentan-2-ylidene)hydroxylamine (E)-N-(pentan-2-ylidene)hydroxylamine Ja 29-10-2020
25387-93-3 246-932-3 (quinolin-8-olato)lithium (quinolin-8-olato)lithium Ja 8-12-2021
25155-25-3 246-678-3 [1,3(or 1,4)-fenyleenbis(1-methylethylideen)]bis[tert-butyl] peroxide [1,3(or 1,4)-phenylenebis(1-methylethylidene)]bis[tert-butyl] peroxide Ja Ja 19-01-2018
32388-55-9 251-020-3 [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazuleen-5-yl)-1-ethanon [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one Ja 19-01-2018
41272-40-6 255-288-2 [4-[α-[4-(dimethylamino)phenyl]benzylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate [4-[α-[4-(dimethylamino)phenyl]benzylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate Ja 19-01-2018
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)1-ethanon 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one Ja Ja 19-01-2018
17928-28-8 241-867-7 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane Ja Ja 19-01-2018
1873-88-7 217-496-1 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane Ja Ja 19-01-2018
37853-59-1 253-692-3 1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] 1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] Ja 29-10-2020
941-303-6 1,2,4-trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate 1,2,4-trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate Ja 19-01-2018
68515-47-9 271-089-3 1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C11-14-vertakte alkyl esters, C13-rijk 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C11-14-branched alkyl esters, C13-rich Ja 19-01-2018
700-989-5 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C10-12-branched alkyl esters 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C10-12-branched alkyl esters Ja 19-01-2018
68515-43-5 271-085-1 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched and linear alkyl esters 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched and linear alkyl esters Ja 19-01-2018
13014-24-9 235-869-7 1,2-dichloro-4-(trichloromethyl)benzene 1,2-dichloro-4-(trichloromethyl)benzene Ja 19-01-2018
701-339-3 1,2-enzenedicarboxylic acid, benzyl isononyl alkyl esters 1,2-enzenedicarboxylic acid, benzyl isononyl alkyl esters Ja 19-01-2018
1222-05-5 214-946-9 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran Ja Ja Ja 15-04-2019
80-73-9 201-304-8 1,3-dimethylimidazolidin-2-one 1,3-dimethylimidazolidin-2-one Ja 08-07-2021
68953-83-3 273-226-2 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl and xylyl derivs. 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl and xylyl derivs. Ja 19-01-2018
68953-84-4 273-227-8 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs. 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs. Ja Ja Ja 19-01-2018
68478-45-5 270-820-3 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed tolyl and xylyl derivs. 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed tolyl and xylyl derivs. Ja 19-01-2018
70356-09-1 274-581-6 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione Ja Ja 19-01-2018
42074-68-0 255-647-3 1-chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene 1-chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene Ja 19-01-2018
629-73-2 211-105-8 1-hexadeceen hexadec-1-ene Ja 19-01-2018
1594-08-7 216-475-4 1-hydroxy-4-[[4-[(methylsulfonyl)oxy]fenyl]amino]anthrachinon 1-hydroxy-4-[[4-[(methylsulphonyl)oxy]phenyl]amino]anthraquinone Ja Ja 05-11-2019
3147-75-9 221-573-5 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol Ja Ja 19-01-2018
125304-04-3 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-phenol, branched and linear 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-phenol, branched and linear Ja 19-01-2018
70321-86-7 274-570-6 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol Ja Ja 19-01-2018
73936-91-1 422-600-5 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-6-(1-methyl-1-fenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol 2-(2H-Benzotriazole-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol Ja Ja 19-01-2018
3896-11-5 223-445-4 2-(2'-Hydroxy -3' -tert-butyl-5'-methylfenyl)-5-chloor benzotriazool 2-(2'-Hydroxy -3' -tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chloro benzotriazole Ja 19-01-2018
119344-86-4 438-340-0 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one Ja 01-05-2020
131-55-5 205-028-9 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone Ja 19-01-2018
926-564-6 2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with Propylene oxide and n-butyl glycidyl ether 2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with Propylene oxide and n-butyl glycidyl ether Ja Ja 05-11-2019
118-82-1 204-279-1 2,2′,6,6′-Tetra-tert-butyl-4,4′- methylenediphenol 2,2′,6,6′-Tetra-tert-butyl-4,4′- methylenediphenol Ja Ja Ja 19-01-2018
6864-37-5 229-962-1 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine) 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine) Ja Ja 19-01-2018
111-42-2 203-868-0 2,2'-iminodiethanol 2,2'-iminodiethanol Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
754-12-1 468-710-7 2,3,3,3-tetrafluorpropeen 2,3,3,3-tetrafluoropropene Ja 15-04-2019
2210-79-9 218-645-3 2,3-epoxypropyl o-tolyl ether 2,3-epoxypropyl o-tolyl ether Ja 19-01-2018
101-37-1 202-936-7 2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine 2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine Ja 19-01-2018
118-79-6 204-278-6 2,4,6-tribroomfenol 2,4,6-tribromophenol Ja gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 19-01-2018 1
2374-14-3 219-154-7 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane Ja 19-01-2018
25713-60-4 426-040-2 2,4,6-tris(2,4,6-tribroomfenoxy)-1,3,5-triazine 2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine Ja Ja 05-11-2019
131-56-6 205-029-4 2,4-dihydroxybenzophenone 2,4-dihydroxybenzophenone Ja 19-01-2018
96-76-4 202-532-0 2,4-di-tert-butylfenol 2,4-di-tert-butylphenol Ja Ja 19-01-2018
29736-75-2 249-820-2 2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane 2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane Ja 11-09-2018
89-61-2 201-923-3 2,5-dichloornitrobenzeen 1,4-dichloro-2-nitrobenzene Ja 01-05-2020
79-74-3 201-222-2 2,5-di-tert-pentylhydroquinone 2,5-di-tert-pentylhydroquinone Ja Ja 19-01-2018
3891-98-3 622-542-2 2,6,10-trimethyldodecaan 2,6,10-trimethyldodecane Ja 19-01-2018
15307-93-4 239-349-0 2,6-dichloro-N-phenylaniline 2,6-dichloro-N-phenylaniline Ja 19-01-2018
5521-31-3 226-866-1 2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone Ja 05-11-2019
6358-31-2 228-768-4 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide Ja Ja 05-11-2019
6486-23-3 229-355-1 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide Ja Ja 05-11-2019
6528-34-3 229-419-9 2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide Ja Ja 05-11-2019
727678-39-9 448-060-0 2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]-5'-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2'-[(2-ethylhexyl)thio]acetanilide 2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]-5'-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2'-[(2-ethylhexyl)thio]acetanilide Ja 29-10-2020
32492-61-8 500-082-2 2-[4-[2-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]ethanol 2-[4-[2-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]ethanol Ja 19-01-2018
1514-82-5 627-872-0 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene Ja Ja Ja 05-11-2019
34036-80-1 433-360-6 2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime 2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime Ja 29-10-2020
484-410-9 2-ethoxy-3,3,4,4,5-pentafluor-2,5-bis[(1,2,2,2-tetrafluor-1-trifluormethyl)ethyl] tetrahydrofuran 2-Ethoxy-3,3,4,4,5-pentafluoro-2,5-bis[(1,2,2,2-tetrafluoro-1-trifluoromethyl)ethyl] tetrahydrofuran Ja Ja 05-11-2019
931-36-2 213-234-5 2-ethyl-4-methylimidazole 2-ethyl-4-methylimidazole Ja 05-11-2019
118-60-5 204-263-4 2-ethylhexyl salicylate 2-ethylhexyl salicylate Ja 01-09-2018
83834-59-7 629-661-9 2-ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate 2-ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate Ja Ja Ja 19-01-2018
2425-77-6 219-370-1 2-Hexyldecan-1-ol 2-Hexyldecan-1-ol Ja 19-01-2018
58190-62-8 700-810-0 2-pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime 2-pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime Ja 29-10-2020
1170315-90-8 700-833-6 2-pentanone, O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime 2-pentanone, O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime Ja 29-10-2020
156145-64-1 421-860-7 2-pentanone-4-methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime 2-pentanone-4-methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime Ja 29-10-2020
58190-57-1 611-631-1 2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime] 2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime] Ja 29-10-2020
232938-43-1 432-520-2 3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate 3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonat Ja 05-11-2019
18127-01-0 242-016-2 3-(4-tert-butylphenyl)propion aldehyde 3-(4-tert-butylphenyl)propion aldehyde Ja 19-01-2018
17527-29-6 241-527-8 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl acrylate 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl acrylate Ja Ja Ja 19-01-2018
2144-53-8 218-407-9 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl methacrylate 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl methacrylate Ja Ja Ja 19-01-2018
3302-10-1 221-975-0 3,5,5-trimethylhexanoic acid 3,5,5-trimethylhexanoic acid Ja 19-01-2018
67-51-6 200-657-5 3,5-dimethylpyrazole 3,5-dimethylpyrazole Ja 19-01-2018
505-32-8 208-008-8 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol 3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol Ja 19-01-2018
591-27-5 209-711-2 3-aminofenol 3-aminophenol Ja 01-05-2020
109-55-7 203-680-9 3-aminopropyldimethylamine 3-aminopropyldimethylamine Ja 19-01-2018
416-600-4 3-butyl-1-[4-({4-[(butylcarbamoyl)amino]fenyl}methyl)fenyl]urea 3-butyl-1-[4-({4-[(butylcarbamoyl)amino]phenyl}methyl)phenyl]urea Ja 19-01-2018
297730-93-9 435-790-1 3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-hexane 3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-hexane Ja Ja 11-09-2018
931-312-3 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, isocyanurate type 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, isocyanurate type Ja 19-01-2018
484-450-7 3M(TM) NOVEC(TM) ENGINEERED FLUID HFE-7000 Ja Ja 05-11-2019
123-51-3 204-633-5 3-methylbutan-1-ol 3-methylbutan-1-ol Ja 08-12-2021
95235-30-6 405-520-5 4-(4-isopropoxyfenylsulfonyl)fenol 4-(4-isopropoxyphenylsulfonyl)phenol Ja 05-11-2019
13595-25-0 428-970-4 4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol 4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bisphenol Ja Ja 19-01-2018
90-93-7 202-025-4 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone Ja 20-04-2021
79-97-0 201-240-0 4,4'-isopropylidenedi-o-cresol 4,4'-isopropylidenedi-o-cresol Ja 20-04-2021
10254-57-6 233-593-1 4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate) 4,4'-methylene bis(dibutyldithiocarbamate) Ja 11-09-2018
28768-32-3 249-204-3 4,4'-methylenebis[N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline] 4,4'-methylenebis[N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline] Ja 19-01-2018
106246-33-7 402-130-7 4,4-methylenebis-3-(chloro-2,6-diethyl)-aniline 4,4-methylenebis-3-(chloro-2,6-diethyl)-aniline Ja 20-04-2021
5384-21-4 226-378-9 4,4'-methylenedi-2,6-xylenol 4,4'-methylenedi-2,6-xylenol Ja Ja 19-01-2018
620-92-8 210-658-2 4,4'-methylenediphenol 4,4'-methylenediphenol Ja 19-01-2018
37353-75-6 500-097-4 4,4'-propane-2,2-diyldiphenol, polymer with 2-methyloxirane 4,4'-propane-2,2-diyldiphenol, polymer with 2-methyloxirane Ja 19-01-2018
80-09-1 201-250-5 4,4'-sulfonyldiphenol 4,4'-sulfonyldiphenol Ja Ja Ja Ja 19-01-2018
104-93-8 203-253-7 4-methylanisole 4-methylanisole Ja 08-12-2021
822-36-6 212-497-3 4-methylimidazole Ja 15-04-2019
105-44-2 203-298-2 4-methylpentan-2-one oxime 4-methylpentan-2-one oxime Ja 29-10-2020
59-89-2 627-564-6 4-nitrosomorpholine 4-Nitrosomorpholine Ja 11-09-2018
17540-75-9 241-533-0 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylfenol 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphenol Ja 20-04-2021
2835-95-2 220-618-6 5-amino-o-cresol 5-amino-o-cresol Ja 01-05-2020
85-60-9 201-618-5 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol Ja Ja Ja 19-01-2018
96-69-5 202-525-2 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol Ja Ja Ja 19-01-2018
701-162-1 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid Ja 15-04-2019
701-271-4 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts Ja 15-04-2019
1879-09-0 217-533-1 6-tert-butyl-2,4-xylenol 6-tert-butyl-2,4-xylenol Ja 19-01-2018
207386-91-2 677-811-7 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate Ja 8-12-2021
127519-17-9 407-000-3 A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates Ja 11-09-2018
420-470-4 a mixture of: dicalcium (bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)dihydroxide; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)tri-hydroxide; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenyl-phenylmethyl)methylamine)hydroxide] a mixture of: dicalcium (bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)dihydroxide; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)tri-hydroxide; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenyl-phenylmethyl)methylamine)hydroxide] Ja 29-10-2020
460-110-3 a mixture of: propan-2-one-O,O'-(methoxymethylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxymethylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(methylsilantriyl)trioxime a mixture of: propan-2-one-O,O'-(methoxymethylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxymethylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(methylsilantriyl)trioxime Ja 29-10-2020
797751-44-1 458-680-3 A mixture of: propan-2-one-O,O'(methoxyvinylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxyvinylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(vinylsilantriyl)trioxime A mixture of: propan-2-one-O,O'(methoxyvinylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxyvinylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(vinylsilantriyl)trioxime Ja Ja Ja 19-01-2018
192268-65-8 421-820-9 a mixture of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives a mixture of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives Ja 19-01-2018
84539-55-9 283-044-5 Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts Ja 11-09-2018
127-06-0 204-820-1 aceton oxime acetone oxime Ja Ja Ja 19-01-2018
1506-02-1 216-133-4 acetyl hexamethyl tetralin acetyl hexamethyl tetralin Ja Ja 19-01-2018
25584-83-2 247-118-0 Acrylic acid, monoester with propane-1,2-diol Acrylic acid, monoester with propane-1,2-diol Ja 19-01-2018
63231-51-6 400-370-7 ACTREL 400 ACTREL 400 Ja Ja Ja 05-11-2019
700-992-1 Alkanes, C16–(branched), C20-(branched) and C24-(branched) Alkanes, C16–(branched), C20-(branched) and C24-(branched) Ja Ja 19-01-2018
931-700-2 Alkyl Dimethyl Betaine Alkyl Dimethyl Betaine Ja 19-01-2018
alpha-bromadiolone alpha-bromadiolone Ja 08-12-2021
1327-41-9 215-477-2 Aluminium chloride basic Aluminium chloride basic Ja 19-01-2018
7446-70-0 231-208-1 aluminiumchloride aluminium chloride Ja 19-01-2018
10043-01-3 233-135-0 aluminiumsulfaat aluminium sulphate Ja 19-01-2018
amfotere gefluoreerde surfactant Amphoteric Fluorinated Surfactant Ja Ja 11-09-2018
308062-28-4 931-292-6 Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides Ja 19-01-2018
480-310-4 ammonium 2,2,3 trifluor-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-trifluormethoxypropoxy), propionate ammonium 2,2,3 trifluor-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-trifluormethoxypropoxy), propionate Ja Ja 19-01-2018
12124-97-9 235-183-8 Ammonium bromide Ammonium bromide Ja 19-01-2018
908020-52-0 700-323-3 ammonium difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroethoxy)ethoxy]acetate ammonium difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroethoxy)ethoxy]acetate Ja Ja 19-01-2018
700-403-8 Ammonium salts of mono- and bis[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl and/or poly (substituted alkene)] phosphate Ammonium salts of mono- and bis[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl and/or poly (substituted alkene)] phosphate Ja Ja 19-01-2018
7790-98-9 232-235-1 ammoniumperchloraat ammonium perchlorate Ja Ja 19-01-2018
5160-02-1 225-935-3 Barium bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]toluene-4-sulphonate] Barium bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]toluene-4-sulphonate] Ja 19-01-2018
68411-46-1 270-128-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene Ja 19-01-2018
101357-15-7 309-912-6 Benzenamine, reaction products with aniline hydrochloride and nitrobenzene Benzenamine, reaction products with aniline hydrochloride and nitrobenzene Ja 08-12-2021
84961-70-6 284-660-7 Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues Ja Ja 19-01-2018
2156592-70-8 810-801-4 Benzene, mono-C11-C13-branched alkyl derivatives Benzene, mono-C11-C13-branched alkyl derivatives Ja Ja 11-09-2018
95-14-7 202-394-1 benzotriazool benzotriazole Ja Ja 19-01-2018
118-58-1 204-262-9 Benzyl salicylate Benzyl salicylate Ja 11-09-2018
577705-90-9 479-100-5 benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate Ja 01-05-2020
27776-01-8 248-654-8 Benzyltoluene Benzyltoluene Ja 19-01-2018
154702-15-5 421-450-8 Bis(2-ethylhexyl) 4,4’-{6-[4-tert-butylcarbamoyl)anilino]-1,3,5-triazine-2,4-diyldiimino}dibenzoate Bis(2-ethylhexyl) 4,4’-{6-[4-tert-butylcarbamoyl)anilino]-1,3,5-triazine-2,4-diyldiimino}dibenzoate Ja Ja 19-01-2018
103-23-1 203-090-1 Bis(2-ethylhexyl) adipate Bis(2-ethylhexyl) adipate Ja 19-01-2018
106-20-7 203-372-4 bis(2-ethylhexyl)amine bis(2-ethylhexyl)amine Ja Ja 05-11-2019
53306-54-0 258-469-4 Bis(2-propylheptyl) phthalate Bis(2-propylheptyl) phthalate Ja Ja 19-01-2018
80-07-9 201-247-9 bis(4-chlorophenyl) sulphone bis(4-chlorophenyl) sulphone Ja Ja 19-01-2018
134-31-6 205-137-1 bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate Ja 08-12-2021
13927-71-4 237-695-7 Bis(dibutyldithiocarbamato-S,S')copper Bis(dibutyldithiocarbamato-S,S')copper Ja Ja 19-01-2018
38640-62-9 254-052-6 Bis(isopropyl)naphthalene Bis(isopropyl)naphthalene Ja Ja 19-01-2018
12291-65-5 602-907-2 boron calcium oxide (B6Ca2O11), hydrate (1:5) boron calcium oxide (B6Ca2O11), hydrate (1:5) Ja 20-04-2021
431-03-8 207-069-8 butaandion butanedione Ja 11-09-2018
22984-54-9 245-366-4 Butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime Butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime Ja 29-10-2020
2224-33-1 218-747-8 Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime Ja 29-10-2020
34206-40-1 251-882-0 butan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime butan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime Ja 29-10-2020
78-93-3 201-159-0 butanon butanone Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
1318-33-8 817-854-2 calcium boraat calcium borate Ja 20-04-2021
701-311-0 calcium metaborate (Ca(BO2)2) and calcium tetraborate (CaB4O7), amorphous reaction products of boric acid with lime calcium metaborate (Ca(BO2)2) and calcium tetraborate (CaB4O7), amorphous reaction products of boric acid with lime Ja 20-04-2021
1333-86-4 215-609-9 carbon black carbon black Ja S 200 g/uur 5/20 mg/Nm3 19-01-2018 1
1306-38-3 215-150-4 cerium dioxide cerium dioxide Ja 19-01-2018
2921-88-2 220-864-4 chloorpyrifos chlorpyrifos Ja 19-01-2018
38083-17-9 253-775-4 Climbazole Climbazole Ja Ja 19-01-2018
92908-12-8 296-640-5 colemanite, calcinated colemanite, calcinated Ja 20-04-2021
533-74-4 208-576-7 dazomet dazomet Ja 8-12-2021
91-17-8 202-046-9 decahydronaftaleen decahydronaphthalene Ja Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
141-62-8 205-491-7 decamethyltetrasiloxane decamethyltetrasiloxane Ja Ja 19-01-2018
77-73-6 201-052-9 dicyclopentadieen dicyclopentadiene Ja 01-05-2020
60-29-7 200-467-2 diethylether diethyl ether Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
68479-98-1 270-877-4 diethylmethylbenzenediamine diethylmethylbenzenediamine Ja Ja 19-01-2018
25321-09-9 246-835-6 diisopropylbenze(e)n(en) diisopropylbenzene Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
12008-39-8 686-800-6 dikalium octaboraat dipotassium octaborate Ja 20-04-2021
27344-41-8 248-421-0 disodium 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diyldivinylene)bis(benzenesulphonate) disodium 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diyldivinylene)bis(benzenesulphonate) Ja 19-01-2018
10024-97-2 233-032-0 distikstofoxide dinitrogen oxide Ja 20-04-2021
6731-36-8 229-782-3 Di-tert-butyl 3,3,5-trimethylcyclohexylidene diperoxide Di-tert-butyl 3,3,5-trimethylcyclohexylidene diperoxide Ja Ja 19-01-2018
28299-41-4 248-948-6 Ditolyl ether Ditolyl ether Ja Ja 19-01-2018
85507-79-5 287-401-6 diundecyl phthalate, branched and linear diundecyl phthalate, branched and linear Ja 19-01-2018
141-63-9 205-492-2 dodecamethylpentasiloxane dodecamethylpentasiloxane Ja Ja 19-01-2018
27193-86-8 248-312-8 dodecylfenol dodecylphenol Ja Ja Ja 05-11-2019
405-420-1 EDDHMAFEK EDDHMAFEK Ja 11-09-2018
115895-09-5 404-740-9 Ethyl 3,5-dichloro-4-hexadecyloxycarbonyloxybenzoate Ethyl 3,5-dichloro-4-hexadecyloxycarbonyloxybenzoate Ja 19-01-2018
120-47-8 204-399-4 Ethyl 4-hydroxybenzoate Ethyl 4-hydroxybenzoate Ja 19-01-2018
32509-66-3 251-073-2 ethylene bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate] Ethylene bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate] Ja 08-12-2021
68334-05-4 500-204-4 fatty acids, c18-unsatd., dimers, 2-ethylhexyl esters, diethylhexyl dimerate fatty acids, c18-unsatd., dimers, 2-ethylhexyl esters, diethylhexyl dimerate Ja 19-01-2018
68919-76-6 272-902-4 Fatty acids, tall-oil, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol Fatty acids, tall-oil, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol Ja 19-01-2018
98-85-1 202-707-1 fenylethanol 1-phenylethanol Ja 19-01-2018
85-44-9 201-607-5 ftaalzuuranhydride phthalic anhydride Ja sO 200 g/uur 5/20 mg/Nm3 20-04-2021 2
98-01-1 202-627-7 furfural 2-furaldehyde Ja gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 19-01-2018 1
168689-49-4 418-550-9 hexadecyl 4-chloro-3-[2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxopentamido]benzoate hexadecyl 4-chloro-3-[2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxopentamido]benzoate Ja 01-05-2020
121-82-4 204-500-1 hexahydro-1,3,5-trinitro-1,2,3-triazine perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine Ja 05-11-2019
107-46-0 203-492-7 hexamethyldisiloxaan hexamethyldisiloxane Ja Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
701-057-0 Hydrogenated rosin alcohols Hydrogenated rosin alcohols Ja 11-09-2018
13517-11-8 927-683-6 hypobromous acid [active bromine] hypobromous acid [active bromine] Ja 08-12-2021
931-745-8 Imidazolium compounds, 2-C17-unsatd.-alkyl-1-(2-C18-unsatd. amidoethyl)-4,5-dihydro-N-methyl, Me sulfates Imidazolium compounds, 2-C17-unsatd.-alkyl-1-(2-C18-unsatd. amidoethyl)-4,5-dihydro-N-methyl, Me sulfates Ja Ja 19-01-2018
50926-11-9 610-589-1 indium tin oxide indium tin oxide Ja 20-04-2021
118832-72-7 404-800-4 Iso(C10-C14)alkyl (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylthioacetate Iso(C10-C14)alkyl (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylthioacetate Ja 19-01-2018
4247-02-3 224-208-8 isobutyl 4-hydroxybenzoaat isobutyl 4-hydroxybenzoate Ja 20-04-2021
78-59-1 201-126-0 isoforon isophorone Ja Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
71617-10-2 275-702-5 Isopentyl p-methoxycinnamate Isopentyl p-methoxycinnamate Ja Ja 19-01-2018
68937-41-7 273-066-3 isopropylfenyl fosfaat (3:1) phenol, isopropylated, phosphate (3:1) Ja Ja 01-05-2020
881685-58-1 isopyrazam isopyrazam Ja 08-12-2021
444-340-1 kalium 2-(3-trifluormethoxy-1,1,2,2,3,3-hexafluorpropoxy)-2,3,3,3-tetrafluorpropionaat Potassium 2-(3-trifluoromethoxy-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropoxy)-2,3,3,3-tetrafluoropropionate Ja 19-01-2018
13709-94-9 237-262-2 kalium metaboraat potassium metaborate Ja 20-04-2021
75-15-0 200-843-6 koolstofdisulfide carbon disulphide Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
legeringen van kobalt-wolfraamcarbide hardmetaal Alloys Cobalt-tungsten carbide hard metals Ja 19-01-2018
67774-74-7 267-051-0 lineaire C10-C13 alkylbenzenen benzene, C10-13 alkyl derivatives Ja 19-01-2018
lithium carbonaat; lithium chloride; lithium hydroxide lithium carbonate; lithium chloride; lithium hydroxide Ja 12-05-2020
16712-20-2 678-843-4 lithiumchloride, monohydraat lithium chloride, monohydrate Ja 29-10-2020
1310-65-2 215-183-4 lithiumhydoxide lithium hydroxide Ja 29-10-2020
13703-82-7 237-235-5 magnesium metaboraat magnesium metaborate Ja 29-10-2020
99-62-7 202-773-1 m-diisopropylbenzeen 1,3-diisopropylbenzene Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
108-78-1 203-615-4 melamine melamine Ja Ja 08-12-2021
426218-78-2 422-040-1 mengsel van: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-een-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octaan; 1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-een-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octaan; spiro[cyclohex-3-een-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]furaan]; spiro[cyclohex-3-een-1-yl-[4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furaan] a mixture of: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane; 1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octane; spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furan] Ja Ja 19-01-2018
400-830-7 mengsel van: α-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethyleen); α-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyloxypoly(oxyethyleen) A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene) Ja 11-09-2018
99-76-3 202-785-7 methyl 4-hydroxybenzoate methyl 4-hydroxybenzoate Ja Ja 19-01-2018
24748-23-0 429-320-2 methylethylketon peroxide trimeer methylethylketone peroxide trimer Ja Ja 05-11-2019
1634-04-4 216-653-1 methyl-tert-butylether tert-butyl methyl ether Ja Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
448-020-2 mixture of two components: 1. N-(1,3- dimethylbutyl)-N´- phenyl-p-phenylenediamine 2. N1-(1,3-dimethylbutyl)- N4-(4-(1-methyl-1- phenylethyl)phenyl)benzene-1,4-diamine mixture of two components: 1. N-(1,3- dimethylbutyl)-N´- phenyl-p-phenylenediamine 2. N1-(1,3-dimethylbutyl)- N4-(4-(1-methyl-1- phenylethyl)phenyl)benzene-1,4-diamine Ja 19-01-2018
700-427-9 Mono- and/or di- and/or tri(1-phenylethyl)-m-cresol and p-cresol Mono- and/or di- and/or tri(1-phenylethyl)-m-cresol and p-cresol Ja 19-01-2018
Multi-Walled Carbon Tubes (synthetic graphite in tubular shape) with a geometric tube diameter range ≥ 30 nm to <3 μm and a length ≥ 5 μm and aspect ratio > 3:1, including Multi-Walled Carbon Nanotubes; [MWC(N)T] Multi-Walled Carbon Tubes (synthetic graphite in tubular shape) with a geometric tube diameter range ≥ 30 nm to <3 μm and a length ≥ 5 μm and aspect ratio > 3:1, including Multi-Walled Carbon Nanotubes; [MWC(N)T] Ja 08-12-2021
108-38-3 203-576-3 m-xyleen m-xylene Ja Ja 19-01-2018
56358-17-9 260-126-9 N-(2-ethylhexyl)naphthalen-2-amine N-(2-ethylhexyl)naphthalen-2-amine Ja 19-01-2018
4979-32-2 225-625-8 N,N-dicyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide N,N-dicyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide Ja Ja Ja 19-01-2018
3710-84-7 223-055-4 N,N-diethylhydroxylamine N,N-diethylhydroxylamine Ja 11-09-2018
32588-76-4 251-118-6 N,N'-ethylenebis(3,4,5,6-tetrabromophthalimide) N,N'-ethylenebis(3,4,5,6-tetrabromophthalimide) Ja Ja 05-11-2019
1228186-18-2 629-767-5 N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl]C18-insaturated-alkylamide N-[2-(piperazin-1-yl)ethyl]C18-insaturated-alkylamide Ja 19-01-2018
67905-17-3 267-636-0 N-[4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]phenyl]acetamide N-[4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]phenyl]acetamide Ja Ja 05-11-2019
90-30-2 201-983-0 N-1-naphthylaniline N-1-naphthylaniline Ja Ja 19-01-2018
52556-42-0 258-004-5 natrium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropaansulfonaat sodium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropanesulphonate Ja 29-10-2020
149-44-0 205-739-4 natrium hydroxymethaansulfinaat sodium hydroxymethanesulphinate Ja 19-01-2018
20109-59-5 243-518-4 natrium perfluorheptanoaat sodium perfluoroheptanoate Ja 20-04-2021
7601-89-0 231-511-9 natriumperchloraat sodium perchlorate Ja Ja 19-01-2018
79-24-3 201-188-9 nitroethaan nitroethane Ja gO.3 500 g/uur 100 mg/Nm3 15-04-2019 1
75-52-5 200-876-6 nitromethaan nitromethane Ja gO.3 500 g/uur 100 mg/Nm3 15-04-2019 1
100-61-8 202-870-9 N-methylaniline N-methylaniline Ja 05-11-2019
109-60-4 203-686-1 n-propylacetaat n-propyl acetate Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
484-460-1 O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime 2-pentanone O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime 2-pentanone Ja 29-10-2020
597-82-0 209-909-9 O,O,O-triphenyl phosphorothioate O,O,O-triphenyl phosphorothioate Ja Ja 19-01-2018
107-51-7 203-497-4 Octamethyltrisiloxane Octamethyltrisiloxane Ja Ja 19-01-2018
68938-03-4 273-110-1 Octene, hydroformylation products, low-boiling Octene, hydroformylation products, low-boiling Ja 19-01-2018
6197-30-4 228-250-8 Octocrilene Octocrilene Ja Ja 19-01-2018
700-960-7 Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol Ja Ja Ja 19-01-2018
oximes of butanone, acetone, 4-methylpentan-2-one, pentan-2-one and cyclohexanone and their related silane compounds Ja 29-10-2020
68609-97-2 271-846-8 Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. Ja 19-01-2018
131-57-7 205-031-5 oxybenzone oxybenzone Ja Ja Ja 19-01-2018
95-47-6 202-422-2 o-xyleen o-xylene Ja Ja 19-01-2018
5026-74-4 225-716-2 p-(2,3-epoxypropoxy)-N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline p-(2,3-epoxypropoxy)-N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline Ja 19-01-2018
100-18-5 202-826-9 p-diisopropylbenzeen 1,4-diisopropylbenzene Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
12007-92-0 234-522-7 Pentaboron sodium octaoxide Pentaboron sodium octaoxide Ja 20-04-2021
1170315-92-0 942-139-8 pentan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime pentan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime Ja 29-10-2020
per- en polyfluoroalkylstoffen per- and polyfluoroalkyl substances Ja Ja 29-10-2020
7601-90-3 231-512-4 perchloorzuur perchloric acid Ja 19-01-2018
338-83-0 206-420-2 Perfluamine Perfluamine Ja Ja 19-01-2018
81-33-4 201-344-6 perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide Perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide Ja 05-11-2019
68610-51-5 271-867-2 Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene Ja Ja 19-01-2018
61788-44-1 262-975-0 Phenol, styrenated Phenol, styrenated Ja Ja Ja 19-01-2018
84605-29-8 283-392-8 Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts Ja 19-01-2018
938-828-8 potassium 2-({2-[(carboxymethyl)[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino]ethyl}[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino)acetic acid iron potassium chloride potassium 2-({2-[(carboxymethyl)[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino]ethyl}[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino)acetic acid iron potassium chloride Ja 11-09-2018
12056-51-8 432-240-0 Potassium titanium oxide (K2Ti6O13) Potassium titanium oxide (K2Ti6O13) Ja 19-01-2018
2312-35-8 219-006-1 Propargite Propargite Ja 19-01-2018
94-13-3 202-307-7 propyl 4-hydroxybenzoate propyl 4-hydroxybenzoate Ja Ja Ja 19-01-2018
84632-59-7 416-250-2 pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2,5-dihydro- Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2,5-dihydro- Ja 20-04-2021
700-103-7 reaction mass of (2S,5R)-2-tert-butyl-5-methyl-2-propyl-2,5-dihydrofuran and (2S,5S)-2-tert-butyl-5-methyl-2-propyl-2,5-dihydrofuran reaction mass of (2S,5R)-2-tert-butyl-5-methyl-2-propyl-2,5-dihydrofuran and (2S,5S)-2-tert-butyl-5-methyl-2-propyl-2,5-dihydrofuran Ja 19-01-2018
915-730-3 reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one Ja Ja 19-01-2018
422-270-2 reaction mass of 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-methoxy-2-(trifluoromethyl)propane and 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-methoxybutane reaction mass of 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-methoxy-2-(trifluoromethyl)propane and 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-methoxybutane Ja Ja 05-11-2019
911-694-8 reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol Ja 01-05-2020
473-390-7 reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine Ja Ja 19-01-2018
907-745-9 Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol Ja Ja 19-01-2018
701-337-2 Reaction mass of 3-[(diphenoxyphosphoryl)oxy]phenyl triphenyl 1,3-phenylene bis(phosphate) and tetraphenyl 1,3-phenylene bis(phosphate) Reaction mass of 3-[(diphenoxyphosphoryl)oxy]phenyl triphenyl 1,3-phenylene bis(phosphate) and tetraphenyl 1,3-phenylene bis(phosphate) Ja Ja Ja 19-01-2018
452-830-1 Reaction mass of disodium 2-(hexadecylthio)-1-(4-sulfonatobutyl)-1H-benzimidazole-5-sulfonate and disodium 2-(hexadecylthio)-1-(4-sulfonatobutyl)-1H-benzimidazole-6-sulfonate Reaction mass of disodium 2-(hexadecylthio)-1-(4-sulfonatobutyl)-1H-benzimidazole-5-sulfonate and disodium 2-(hexadecylthio)-1-(4-sulfonatobutyl)-1H-benzimidazole-6-sulfonate Ja 19-01-2018
905-562-9 reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene Ja Ja 19-01-2018
905-588-0 reaction mass of ethylbenzene and xylene reaction mass of ethylbenzene and xylene Ja Ja 19-01-2018
700-161-3 reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt Ja Ja Ja 19-01-2018
911-815-4 Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester Ja 19-01-2018
144020-22-4 482-330-9 Reaction products of acetic anhydride and 1,5,10-trimethyl- 1,5,9-cyclodecatriene Reaction products of acetic anhydride and 1,5,10-trimethyl- 1,5,9-cyclodecatriene Ja 19-01-2018
701-385-4 reaction products of diphenylamine with nonene, branched reaction products of diphenylamine with nonene, branched Ja Ja 19-01-2018
1244733-77-4 807-935-0 reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane Ja 01-05-2020
65997-13-9 266-042-9 Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with glycerol Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with glycerol Ja Ja 19-01-2018
64365-17-9 264-848-5 Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with pentaerythritol Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with pentaerythritol Ja Ja 19-01-2018
108-46-3 203-585-2 resorcinol resorcinol Ja Ja Ja gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-01-2018 1
700-579-6 Sepisol Fast Blue 85219 Sepisol Fast Blue 85219 Ja Ja 19-01-2018
447-780-2 Shale Oil Bitumen Shale Oil Bitumen Ja Ja 19-01-2018
155925-27-2 422-570-3 silver sodium zirconium hydrogenphosphate silver sodium zirconium hydrogenphosphate Ja 15-04-2019
92484-48-5 403-080-9 sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate Sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate Ja 08-12-2021
127-68-4 204-857-3 Sodium 3-nitrobenzene sulphonate Sodium 3-nitrobenzene sulphonate Ja 19-01-2018
466-490-7 sodium/potassium-7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chlor-6-({2-[(4-fluor-6- {[substitutedphenyl]amino}- heteromonocyclyl)amino]propyl}amino)- heteromonocyclyl]amino}-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]- naphthalinpolysulfonate sodium/potassium-7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chlor-6-({2-[(4-fluor-6- {[substitutedphenyl]amino}- heteromonocyclyl)amino]propyl}amino)- heteromonocyclyl]amino}-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]- naphthalinpolysulfonate Ja 01-05-2020
107534-96-3 403-640-2 tebuconazool tebuconazole Ja 08-12-2021
58-55-9 200-385-7 theophylline theophylline Ja 11-09-2018
62-56-6 200-543-5 thioureum thiourea Ja 05-11-2019
7488-55-3 231-302-2 Tin sulphate Tin sulphate Ja 19-01-2018
12045-88-4 601-708-8 tincalconite tincalconite Ja 20-04-2021
21145-77-7 244-240-6 tonalide tonalide Ja Ja 19-01-2018
77-94-1 201-071-2 tributyl citraat tributyl citrate Ja 29-10-2020
101-20-2 202-924-1 triclocarban triclocarban Ja Ja 19-01-2018
3380-34-5 222-182-2 Triclosan Triclosan Ja Ja Ja 19-01-2018
115-86-6 204-112-2 trifenylfosfaat triphenyl phosphate Ja Ja gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 19-01-2018 1
31570-04-4 250-709-6 tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphite Tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphite Ja 08-12-2021
13674-84-5 237-158-7 tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate Ja 19-01-2018
3319-31-1 222-020-0 tris(2-ethylhexyl)-benzene-1,2,4-tricarboxylate tris(2-ethylhexyl)-benzene-1,2,4-tricarboxylate Ja Ja Ja 19-01-2018
13674-87-8 237-159-2 Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate Ja Ja 19-01-2018
701-171-0 TSP TSP Ja 20-04-2021
442-200-4 W-663 W-663 Ja 19-01-2018
7440-22-4 231-131-3 zilver silver Ja Ja sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 08-12-2021 1
7761-88-8 231-853-9 zilvernitraat Ja sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 08-12-2021 1
4259-15-8 224-235-5 zink bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiofosfaat) zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) Ja 19-01-2018
137-30-4 205-288-3 ziram ziram Ja Ja Ja 19-01-2018
 1. De weergegeven stofklasse staat in bijlage 12 van de Activiteitenregeling. Omdat deze stof op de lijst met potentiële ZZS staat kan het bevoegd gezag overwegen om in het kader van vergunningverlening voor luchtemissies de strengere stofklassen MVP1 of MVP2 te hanteren. Bij overschrijding van de Emissiegrenswaarde voor deze stofklassen kunt u de emissie toetsen aan het (af te leiden) MTR.
 2. Deze stof wordt binnen het REACH kader onderzocht op ZZS eigenschappen maar staat niet op de potentiele ZZS-lijst omdat er een CLP-zelfklassificaties als CMR 1A of 1B door bedrijven is. Het bevoegd gezag kan daarom overwegen om deze stof als ZZS te beschouwen en een MVP stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde te hanteren.

Stoffen die van de Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn verwijderd

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum verwijdering Reden verwijdering Voetnoot
36861-47-9 253-242-6 (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methyleen]bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (4-methylbenzylideenkamfer) (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (4-Methylbenzylidenecamphor) MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 plaatsing op ZZS-lijst 1
(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC) (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC) MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 plaatsing op ZZS-lijst 1
42978-66-5 256-032-2 (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1- ethanediyl)] diacrylate (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1- ethanediyl)] diacrylate 11-09-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
25640-78-2 247-156-8 (1-methylethyl)-1,1'-bifenyl (1-methylethyl)-1,1'-biphenyl 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
1782069-81-1 701-394-3 (3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 plaatsing op ZZS-lijst 1
2425-85-6 219-372-2 1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
375-72-4 206-792-6 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonyl fluoride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-01-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 1
34454-97-2 252-043-1 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutaan-1-sulfonamide 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutane-1-sulphonamide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-01-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 5
288-88-0 206-022-9 1,2,4-triazool 1,2,4-triazole MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-7-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 10
68515-48-0 271-090-9 1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
95-50-1 202-425-9 1,2-dichloorbenzeen 1,2-dichlorobenzene gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
105-55-5 203-308-5 1,3-diethyl-2-thioureum 1,3-diethyl-2-thiourea 19-04-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
53988-10-6 258-904-8 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione 12-05-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
61617-00-3 262-872-0 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, zinc salt 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, zinc salt 12-05-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
106-50-3 203-404-7 1,4-diaminobenzeen p-phenylenediamine 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
15087-24-8 239-139-9 1,7,7-trimethyl-3-(fenylmethyleen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-02-2019 Plaatsing op ZZS-lijst
3468-63-1 222-429-4 1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
2814-77-9 220-562-2 1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
947701-81-7 700-604-0 10-undecenyl 2-cyano-3,3-diphenylpropenoate 10-undecenyl 2-cyano-3,3-diphenylpropenoate 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
108-03-2 203-544-9 1-nitropropaan 1-nitropropane 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
2440-22-4 219-470-5 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methylfenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
80-54-6 201-289-8 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-09-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 1
1675-54-3 216-823-5 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
2536-05-2 219-799-4 2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate 15-04-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
105-59-9 203-312-7 2,2'-methyliminodiethanol 2,2'-methyliminodiethanol 05-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
13252-13-6 236-236-8 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 08-07-2019 Plaatsing op ZZS-lijst
5873-54-1 227-534-9 2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat 2,4’-methylenediphenyl diisocyanate 15-04-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
584-84-9 209-544-5 2,4-tolueendiisocyanaat 4-methyl-m-phenylene diisocyanate sO 200 g/uur 5/20 mg/Nm3 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
88-58-4 201-841-8 2,5-di-tert-butylhydroquinon 2,5-di-tert-butylhydroquinone 11-09-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
128-37-0 204-881-4 2,6-di-tert-butyl-p-kresol 2,6-di-tert-butyl-p-cresol 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
91-08-7 202-039-0 2,6-tolueendiisocyanaat 2-methyl-m-phenylene diisocyanate sO 200 g/uur 5/20 mg/Nm3 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
15625-89-5 239-701-3 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate 05-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
149-57-5 205-743-6 2-ethylhexaanzuur 2-ethylhexanoic acid 11-09-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
103-11-7 203-080-7 2-ethylhexylacrylaat 2-ethylhexyl acrylate gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 11-09-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
868-77-9 212-782-2 2-hydroxyethyl methacrylate 2-hydroxyethyl methacrylate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
75-65-0 200-889-7 2-methyl-2-propanol 2-methylpropan-2-ol gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
91-97-4 202-112-7 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
109-17-1 203-653-1 3,6,9-trioxaundecamethylene dimethacrylate 3,6,9-trioxaundecamethylene dimethacrylate 19-04-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
64194-22-5 264-727-7 3-methyl-1,5-pentanediyl diacrylaat 3-methyl-1,5-pentanediyl diacrylate 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
1453-58-3 215-925-7 3-methylpyrazool 3-methylpyrazole MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 12-07-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 10
2530-85-0 219-785-8 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
77-40-7 201-025-1 4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 1
1478-61-1 216-036-7 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1- (trifluoromethyl)ethylidene]diphenol 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1- (trifluoromethyl)ethylidene]diphenol 11-09-2018 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
101-68-8 202-966-0 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate sO 200 g/uur 5/20 mg/Nm3 15-04-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
123714-19-2 500-312-1 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'- diisocyanatodiphenyl methane, [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol and propane-1,2-diol 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'- diisocyanatodiphenyl methane, [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol and propane-1,2-diol 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
158885-29-1 500-415-1 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'-diisocyanato-diphenyl methane, 2,2'-oxydiethanol and propane-1,2-diol 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'-diisocyanato-diphenyl methane, 2,2'-oxydiethanol and propane-1,2-diol 05-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
123-30-8 204-616-2 4-aminofenol 4-aminophenol 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
98-56-6 202-681-1 4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene 4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene 12-05-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
27147-75-7 608-055-8 4-isododecylfenol Phenol, 4-isododecyl- MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 plaatsing op ZZS-lijst 1
108-10-1 203-550-1 4-methyl-2-pentanon 4-methylpentan-2-one gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
98-54-4 202-679-0 4-tert-butylfenol 4-tert-butylphenol MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 16-7-2019 Plaatsing op ZZS-lijst
98-29-3 202-653-9 4-tert-butylpyrocatechol 4-tert-butylpyrocatechol 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
89331-94-2 403-830-5 6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one 6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
119-47-1 204-327-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-cresol p-cresol, 2,2'-methylenebis(6-tert- butyl- MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 12-07-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 10
2156592-54-8 701-118-1 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid 12-05-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
106-87-6 203-437-7 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 12-07-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 10
2386-87-0 219-207-4 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl 7-oxabicyclo [4.1.0]heptane-3-carboxylate 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl 7-oxabicyclo [4.1.0]heptane-3-carboxylate 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
430-050-2 A mixture of: N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide); 12-hydroxy-N-[2-[1-oxydecyl)amino]ethyl]octadecanamide; N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) A mixture of: N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide); 12-hydroxy-N-[2-[1-oxydecyl)amino]ethyl]octadecanamide; N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
137398-54-0 403-030-6 A mixture of: O,O-di(1-methylethyl)trithio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)tetrathio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)pentathio-bis-thioformate A mixture of: O,O-di(1-methylethyl)trithio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)tetrathio-bis-thioformate,O,O-di(1-methylethyl)pentathio-bis-thioformate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
68526-83-0 271-231-4 alcohols, C7-9-iso-, C8-rich alcohols, C7-9-iso-, C8-rich 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
85535-85-9 287-477-0 Alkanen, C14-17, chloor Alkanes, C14-17, chloro MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 1
alkyleringsproducten van fenol (voornamelijk in para-positie) met C12-rijke vertakte of lineaire alkylketens van propeenoligomerisatie, omvattend individuele isomeren en/of combinaties daarvan phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkylchains from propene oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 plaatsing op ZZS-lijst 1
1379524-06-7 800-353-8 amides, C18-unsatd., N-[3- (dimethylamine)propyl] amides, C18-unsatd., N-[3- (dimethylamine)propyl] 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
62037-80-3 700-242-3 ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019 Plaatsing op ZZS-lijst
7727-54-0 231-786-5 ammoniumpersulfaat persulfate ammonium 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
1345-04-6 215-713-4 antimoon sulfide antimony sulphide 12-5-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
100-52-7 202-860-4 benzaldehyde benzaldehyde gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7, 9
552-30-7 209-008-0 benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-4-2018 Plaatsing op ZZS-lijst
119-61-9 204-337-6 benzofenon benzophenone 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
92-52-4 202-163-5 bifenyl biphenyl sO 200 g/uur 5/20 mg/Nm3 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
55-55-0 200-237-1 bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulfaat bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulphate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
19372-44-2 243-001-3 bis(pentane-2,4-dionato)calcium bis(pentane-2,4-dionato)calcium 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
80-43-3 201-279-3 bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-09-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 1
10555-76-7 600-663-1 boorzuur, (HBO2) natrium zout, tetrahydraat boric acid (HBO2), sodium salt, tetrahydrate 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
96-29-7 202-496-6 butanon oxime 2-butanone oxime MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 24-3-2020 Plaatsing op ZZS-lijst
12007-56-6 234-511-7 calcium tetraboraat calcium tetraborate 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
108-77-0 203-614-9 cyanuurchloride 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine 15-4-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
108-94-1 203-631-1 cyclohexanon cyclohexanone gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 15-4-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
108-91-8 203-629-0 cyclohexylamine cylohexylamine 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
80-08-0 201-248-4 dapsone dapsone 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
541-02-6 208-764-9 decamethylcyclopentasiloxaan decamethylcyclopentasiloxane MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 6-7-2018 Plaatsing op ZZS-lijst
131-17-9 205-016-3 Diallyl phthalate Diallyl phthalate 15-4-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
12007-89-5 234-521-1 diammonium decaboraat diammonium decaborate 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
53585-53-8 258-649-2 dibenzylbenzene, ar-methyl derivative dibenzylbenzene, ar-methyl derivative 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
111-92-2 203-921-8 dibutylamine dibutylamine 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
693-21-0 211-745-8 diethyleenglycoldinitraat oxydiethylene dinitrate 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
67-43-6 200-652-8 Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid) 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
75980-60-8 278-355-8 difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 5-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
102-06-7 203-002-1 difenylguanidine 1,3-diphenylguanidine 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst en er is een Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7, 8
10028-22-5 233-072-9 diiron tris(sulphate) diiron tris(sulphate) 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
28472-97-1 249-044-4 Diisodecyl azelate Diisodecyl azelate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
71850-09-4 276-090-2 diisohexylftalaat diisohexyl phthalate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-01-2020 Plaatsing op ZZS-lijst
26401-35-4 247-660-8 diisotridecyl adipate diisotridecyl adipate 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
1332-77-0 215-575-5 dikalium tetraboraat dipotassium tetraborate 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
124-28-7 204-694-8 dimantine dimantine 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
868-85-9 212-783-8 Dimethyl phosphonate Dimethyl phosphonate 15-4-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
123-91-1 204-661-8 dioxaan 1,4-dioxane gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 12-07-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 3
133-66-4 205-117-2 Disodium 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulphonate Disodium 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulphonate 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
10544-72-6 234-126-4 distikstoftetroxide dinitrogen tetraoxide 5-11-2019 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
110-05-4 203-733-6 Di-tert-butyl peroxide Di-tert-butyl peroxide 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
10508-09-5 234-042-8 di-tert-pentyl peroxide di-tert-pentyl peroxide 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
540-97-6 208-762-8 dodecamethylcyclohexasiloxaan dodecamethylcyclohexasiloxane MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 6-7-2018 Plaatsing op ZZS-lijst 4
107-21-1 203-473-3 ethaan-1,2-diol ethane-1,2-diol gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
75-07-0 200-836-8 ethanal acetaldehyde MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 12-10-2018 Plaatsing op ZZS-lijst
97925-95-6 308-208-6 ethanol, 2,2'-iminobis-, N- (C13-15-vertakt en lineair alkyl)-derivaten ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(C13-15-branched and linear alkyl) derivs. MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-3-2020 Plaatsing op ZZS-lijst
96-49-1 202-510-0 ethyleencarbonaat ethylene carbonate 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
628-96-6 211-063-0 ethylene dinitrate ethylene dinitrate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
97-63-2 202-597-5 ethylmethacrylaat ethyl methacrylate 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
5888-33-5 227-561-6 Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate 15-4-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
100-51-6 202-859-9 fenylmethanol benzyl alcohol gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
9003-36-5 500-006-8 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
98-00-0 202-626-1 furfurylalcohol furfuryl alcohol gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 15-4-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
61788-32-7 262-967-7 gehydrogeneerd terfenyl terphenyl hydrogenated MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 6-7-2018 Plaatsing op ZZS-lijst
111-30-8 203-856-5 glutaaraldehyde glutaraldehyde MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 13-7-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 1
13048-33-4 235-921-9 hexamethyleendiacrylaat hexamethylene diacrylate 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
822-06-0 212-485-8 hexamethyleendiisocyanaat hexamethylene diisocyanate gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
6259-76-3 228-408-6 hexylsalicylaat hexyl salicylate 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
118-56-9 204-260-8 homosalaat homosalate 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
35554-44-0 252-615-0 imazalil imazalil 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
98-83-9 202-705-0 isopropenylbenzeen alpha-methylstyrene gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
29253-36-9 249-535-3 isopropylnaphthalene isopropylnaphthalene 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
11128-29-3 234-371-7 kalium pentaboraat potassium pentaborate 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
7727-21-1 231-781-8 kaliumpersulfaat potassium persulfate 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
7785-87-7 232-089-9 mangaansulfaat manganese sulphate 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
101-90-6 202-987-5 m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzeen m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 11-09-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 1
27813-02-1 248-666-3 Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
74-87-3 200-817-4 methylchloride chloromethane gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
26447-40-5 247-714-0 methyleendifenyldiisocyanaat methylenediphenyl diisocyanate 15-04-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
80-62-6 201-297-1 methylmethacrylaat methyl methacrylate gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
119-36-8 204-317-7 methylsalicilaat methyl salicylate 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
64-18-6 200-579-1 mierenzuur formic acid gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
1313-27-5 215-204-7 molybdeen trioxide molybdenum trioxide 19-4-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
108-45-2 203-584-7 m-phenylenediamine m-phenylenediamine 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
3081-01-4 221-374-3 N-(1,4-dimethylpentyl)-N'-phenylbenzene-1,4-diamine N-(1,4-dimethylpentyl)-N'-phenylbenzene-1,4-diamine 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
3644-11-9 222-871-8 N-(methoxymethyl)acrylamide N-(methoxymethyl)acrylamide 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
3081-14-9 221-375-9 N,N'-bis(1,4-dimethylpentyl)-pphenylenediamine N,N'-bis(1,4-dimethylpentyl)-pphenylenediamine 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
2675-94-7 679-769-5 N,N-diethylacrylamide N,N-diethylacrylamide 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
135-57-9 205-201-9 N,N'-dithiodi-o-phenylenedibenzamide N,N'-dithiodi-o-phenylenedibenzamide 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
16669-59-3 240-715-7 N-[(2-methylpropoxy)methyl]acrylamide N-[(2-methylpropoxy)methyl]acrylamide 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
7775-19-1 231-891-6 natrium metaboraat, anhydraat sodium metaborate, anhydrous 7-12-2021 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
7775-14-6 231-890-0 natriumdithioniet sodium dithionite 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
7775-27-1 231-892-1 natriumpersulfaat disodium peroxodisulphate 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
71-36-3 200-751-6 n-butanol butan-1-ol gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
141-32-2 205-480-7 n-butylacrylaat butyl acrylate gO.1 100 g/uur 20 mg/Nm3 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
3622-84-2 222-823-6 N-butylbenzeensulfonamide N-butylbenzenesulfonamide 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
1219010-04-4 629-719-3 N-C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl propane-1,3-diamine N-C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl propane-1,3-diamine 5-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
110-54-3 203-777-6 n-hexaan n-hexane 19-4-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
1843-05-6 217-421-2 octabenzone octabenzone 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
556-67-2 209-136-7 octamethyltetrasiloxaan octamethylcyclotetrasiloxane MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 6-7-2018 Plaatsing op ZZS-lijst
26038-87-9 247-421-8 orthoboorzuur, verbinding met 2-aminoethanol orthoboric acid, compound with 2-aminoethanol MVP 1 19-11-2019 Plaatsing op ZZS-lijst 2, 5
120-55-8 204-407-6 Oxydiethylene dibenzoate Oxydiethylene dibenzoate 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
27138-31-4 248-258-5 oxydipropyl dibenzoate oxydipropyl dibenzoate 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
104-43-8 203-202-9 p-dodecylfenol p-dodecylphenol 12-5-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
504-60-9 207-995-2 penta-1,3-diene penta-1,3-diene 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
4067-16-7 223-775-9 pentaethylenehexamine 3,6,9,12-tetraazatetradecamethylenediamine 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
71-41-0 200-752-1 pentan-1-ol pentan-1-ol 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
375-73-5 206-793-1 perfluorbutaansulfonzuur 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-01-2020 Plaatsing op ZZS-lijst
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten perfluorobutane sulfonic acid and its salts MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-01-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 1
375-85-9 206-798-9 perfluorheptaanzuur Perfluoroheptanoic acid MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 29-3-2021 Plaatsing op ZZS-lijst 1
51-03-6 200-076-7 piperonyl-butoxide 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
701-266-7 polyethylene polyamine, pentaethylenehexamine fraction polyethylene polyamine, pentaethylenehexamine fraction 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
63393-96-4 264-120-7 quaternary ammonium compounds, tri-C8-10-alkylmethyl, chlorides quaternary ammonium compounds, tri-C8-10-alkylmethyl, chlorides 12-5-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
141773-73-1 604-250-7 Reaction mass of (1S,1'R)-2-[1-(3',3'-dimethyl1'-cyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropyl propanoate, (1R,1'R)-2-[1-(3',3'-dimethyl-1'- cyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropyl propanoate and 2-methyl-2-{[(1R*,2R*)-2,6,6- trimethylcycloheptyl]oxy}propyl propanoate, and 2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2- methyl propyl propanoate Reaction mass of (1S,1'R)-2-[1-(3',3'-dimethyl1'-cyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropyl propanoate, (1R,1'R)-2-[1-(3',3'-dimethyl-1'- cyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropyl propanoate and 2-methyl-2-{[(1R*,2R*)-2,6,6- trimethylcycloheptyl]oxy}propyl propanoate, and 2-(1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2- methyl propyl propanoate 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
915-333-5 Reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenyl-ethyl)phenol and Bis(1-phenylethyl) phenol Reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenyl-ethyl)phenol and Bis(1-phenylethyl) phenol 19-4-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
906-390-7 reaction mass of 2-methylpentane and hexanol, branched and linear and diisopropyl ether reaction mass of 2-methylpentane and hexanol, branched and linear and diisopropyl ether 19-04-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
905-806-4 Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene diphenyl diisocyanate Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene diphenyl diisocyanate 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
412-780-3 Reaction product of ammonium molybdate and C12-C24-diethoxylated alkylamine (1:5-1:3) Reaction product of ammonium molybdate and C12-C24-diethoxylated alkylamine (1:5-1:3) 12-05-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
701-029-8 Reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) in excess and 1-isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzene in excess with 2,2'-[(methylethylene)bis(oxy)]di(methylethanol), butane-1,3-diol and propane-1,2-diol Reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) in excess and 1-isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzene in excess with 2,2'-[(methylethylene)bis(oxy)]di(methylethanol), butane-1,3-diol and propane-1,2-diol 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
255881-94-8 401-850-9 S-(tricyclo(5.2.1.0'2,6)deca-3-en-8(of 9)-yl O-(isopropyl of isobutyl of 2-ethylhexyl) O-(isopropyl of isobutyl of 2-ethylhexyl) fosfordithioaat S-(tricyclo(5.2.1.0'2,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 21-1-2022 plaatsing op ZZS-lijst 1
100-42-5 202-851-5 styreen styrene gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
936-414-1 synthetisch grafiet in buisvorm, grafiet en meerwandige koolstof nanobuizen, multi-Walled Carbon Nanotubes, synthetic graphite in tubular shape 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
701-160-0 Tangled Multi-Walled Carbon Nanotubes Tangled Multi-Walled Carbon Nanotubes 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
8000-41-7 232-268-1 terpineol terpineol 5-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
614-45-9 210-382-2 tert-butyl perbenzoate tert-butyl perbenzoate 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
25013-16-5 246-563-8 tert-butyl-4-methoxyfenol tert-butyl-4-methoxyphenol 30-10-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
13393-93-6 236-476-3 tetradecahydro-7-isopropyl-1,4adimethylphenanthren-1-methanol tetradecahydro-7-isopropyl-1,4adimethylphenanthren-1-methanol 11-9-2018 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
25628-08-4 700-536-1 tetraethylammonium perfluorbutaansulfonaat tetraethylazanium nonafluorobutane-1-sulfonate MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 24-1-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 1
116-14-3 204-126-9 tetrafluorethyleen tetrafluoroethylene MVP 1 500 g/uur 50 mg/Nm3 24-3-2020 Plaatsing op ZZS-lijst
109-99-9 203-726-8 tetrahydrofuraan tetrahydrofuran gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 07-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
25265-78-5 246-772-4 Tetrapropylenebenzene Tetrapropylenebenzene 5-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
1330-78-5 215-548-8 tricresylfosfaat tricresyl phosphate 5-11-2019 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
1185-55-3 214-685-0 Trimethoxy(methyl)silane Trimethoxy(methyl)silane 30-10-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
112-03-8 203-929-1 Trimethyloctadecylammonium chloride Trimethyloctadecylammonium chloride 20-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
101-02-0 202-908-4 Triphenyl phosphite Triphenyl phosphite 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
70210-13-8 274-410-5 trisodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonatonaphthyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]benzene-1,4-disulphonate trisodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonatonaphthyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]benzene-1,4-disulphonate 7-12-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
1314-62-1 215-239-8 vanadiumpentoxide divanadium pentaoxide sA.1 0,25 g/uur 0,05 mg/Nm3 27-10-2020 Plaatsing op ZZS-lijst 3
105-38-4 203-293-5 vinyl propionaat vinyl propionate 19-4-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
108-05-4 203-545-4 vinylacetaat vinyl acetate gO.2 500 g/uur 50 mg/Nm3 19-4-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
107-25-5 203-475-4 vinylmethylether methyl vinyl ether 12-5-2020 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
2768-02-7 220-449-8 vinyltrimethoxisilaan trimethoxyvinylsilane 19-4-2021 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
130328-20-0 603-404-0 zilver zink zeoliet Silver zinc zeolite 5-11-2019 Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst 8
11059-65-7 234-277-6 zinkbis[bis(tetrapropyleenfenyl)]bis(hydrogeendithiofosfaat) Zinc bis[bis(tetrapropylenephenyl)] bis(hydrogen dithiophosphate) 12-5-2020 Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B 7
 1. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
 2. De grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor deze stof wijken af van de algemene waarden voor de MVP 1 stofklasse. Het volgende geldt tot 1 januari 2025, daarna worden de algemene waarden voor MVP 1 van kracht: Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur.
 3. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde
 4. Berekend als Sb
 5. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
 6. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
 7. De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.
 8. Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.
 9. Deze stof wordt binnen het REACH kader onderzocht op ZZS eigenschappen maar staat niet op de potentiele ZZS-lijst omdat er een CLP-zelfklassificaties als CMR 1A of 1B door bedrijven is. Het bevoegd gezag kan daarom overwegen om deze stof als ZZS te beschouwen en een MVP stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde te hanteren.
 10. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.