1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 1:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Benzeendicarboxylzuur, Di-C8-10-Vertakte Alkylesters, C9-Rijk

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk
Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
CAS-nummer
68515-48-0
EG-nummer
271-090-9
Aquo-code
C9D810akFt
SIKB-id
5751
Molecuulformule
C26-H42-O4
SMILES
CC(C)CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC(C)C
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van  1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Potentiële ZZS
Lijst RIVM stofadviezen
1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk; di-“isononyl” ftalate

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 1:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Wijziging restricties met geconsolideerde versie van 23 maart 2015

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 1:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 1:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 1:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten