1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 06:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk

 
Stofgegevens
Stofnaam 1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk
Engelse naam 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
CAS-nummer 68515-48-0
EG-nummer 271-090-9
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code C9D810akFt
SIKB-id 5751
Functionele stofgroep Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst RIVM stofadviezen
1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk; di-“isononyl” ftalate

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 06:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof is van de lijst met potentiële ZZS verwijderd omdat de beoordeling onder REACH niet meer tot opname op de ZZS-lijst leidt. Dit gebeurt als de uiteindelijke classificatie van een stof niet voldoet aan REACH artikel 57 criteria of als er bij de afronding van een beoordeling geen regulatoire acties worden voorgesteld.

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 06:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 06:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten