di-'isononyl'-ftalaat (1) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 9:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Di-'Isononyl'-Ftalaat (1)

Stofgegevens

 
Stofnaam
di-'isononyl'-ftalaat (1)
Stofafkorting
DINP
Engelse naam
di-'isononyl' phthalate
CAS-nummer
68515-48-0
EG-nummer
271-090-9
Synoniem
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
Molecuulformule
C26-H42-O4
SMILES
CC(C)CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC(C)C
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van di-
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst RIVM stofadviezen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 9:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
di-'isononyl'-ftalaat (1) (DINP)
(68515-48-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII di-'isononyl'-ftalaat (DINP)
Beperkingsvoorwaarden volgens Reach Annex XVII

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Wijziging restricties met geconsolideerde versie van 23 maart 2015

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 9:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 9:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 9:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten