1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk; di-“isononyl” ftalate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Benzeendicarboxylzuur, Di-C8-10-Vertakte Alkylesters, C9-Rijk; Di-“Isononyl” Ftalate

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk; di-“isononyl” ftalate
Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkylesters, C9-rich; di-“isononyl” phthalate
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
di-isononylftalaat
1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Wijziging restricties met geconsolideerde versie van 23 maart 2015

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten