1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk; di-“isononyl” ftalate | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Benzeendicarboxylzuur, Di-C8-10-Vertakte Alkylesters, C9-Rijk; Di-“Isononyl” Ftalate

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk; di-“isononyl” ftalate
Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkylesters, C9-rich; di-“isononyl” phthalate
di-'isononyl'-ftalaat
1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Wijziging restricties met geconsolideerde versie van 23 maart 2015

2:

Wijziging restricties met geconsolideerde versie van 23 maart 2015

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten