di-'isononyl'-ftalaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Di-'Isononyl'-Ftalaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
di-'isononyl'-ftalaat
Stofafkorting
DINP
Engelse naam
di-'isononyl' phthalate
CAS-nummer
28553-12-0
EG-nummer
249-079-5
Molecuulformule
C26H42O4
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van di-
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ftalaten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
di-'isononyl'-ftalaat
(28553-12-0)
Stofklasse voor luchtemissies sO
Grensmassastroom 200 g/uur
Emissiegrenswaarde 5/20 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
di-'isononyl'-ftalaat
(28553-12-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII di-'isononyl'-ftalaat (DINP)
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

155:

Wijziging restricties met geconsolideerde versie van 23 maart 2015

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten