di-'isononyl'-ftalaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Di-'Isononyl'-Ftalaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
di-'isononyl'-ftalaat
Stofafkorting
DINP
Engelse naam
di-'isononyl' phthalate
CAS-nummer
28553-12-0
EG-nummer
249-079-5
Alternatief EG-nummer
271-090-9
Aquo-code
DiC9yFt
SIKB-id
5747
Molecuulformule
C26-H42-O4
SMILES
CCCCCCC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)CCCCCC
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van di-
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk; di-“isononyl” ftalate

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Wijziging restricties met geconsolideerde versie van 23 maart 2015

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten