1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk; di-“isononyl” ftalate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk; di-“isononyl” ftalate

 

Stofgegevens

Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkylesters, C9-rich; di-“isononyl” phthalate

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk - VERWIJDERD VAN LIJST
(68515-48-0)

(behoort tot 1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C8-10-vertakte alkylesters, C9-rijk; di-“isononyl” ftalate)
Datum verwijdering
12-05-2020
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid