zilver zink zeoliet | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 6:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Zilver Zink Zeoliet

Stofgegevens

 
Stofnaam
zilver zink zeoliet
Engelse naam
Silver zinc zeolite
CAS-nummer
130328-20-0
EG-nummer
603-404-0
Synoniem
zilver zink zeoliet (Zeoliet, Linde type A structuur, oppervlakte gemodificeerd met zilver en zink ionen met gehalten Ag2+ 0.5% – 6%, Zn2+ 5% – 16% en mogelijk met phosphor, NH4 +, Mg2+ en/of Ca2+ elk met gehalten < 3%
silver zinc zeolite (Zeolite, LTA framework type, surface-modified with silver and zinc ions)[This entry covers LTA (Linde Type A) framework type zeolite which has been surface-modified with both silver and zinc ions at contents Ag+ 0,5 %-6 %, Zn2 + 5 %-16 %, and potentially with phosphorus, NH4+, Mg2+ and/or Ca2+ each at level < 3 %]
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
zink en zinkverbindingen

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 6:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
zilver zink zeoliet
(130328-20-0)
Datum verwijdering 5-11-2019
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 6:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 6:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/21/2021 om: 6:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
zilver zink zeoliet
(130328-20-0)
Specifieke naam op SZW-lijst zilver zink zeoliet (Zeoliet, Linde type A structuur, oppervlakte gemodificeerd met zilver en zink ionen met gehalten Ag2+ 0.5% – 6%, Zn2+ 5% – 16% en mogelijk met phosphor, NH4 +, Mg2+ en/of Ca2+ elk met gehalten < 3%
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten