1,2,4-trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,4-trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate

 

Stofgegevens

EG-nummer
941-303-6

Engelse naam
1,2,4-trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1,2,4-trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid