(2-methoxyethyl)benzeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(2-methoxyethyl)benzeen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
3558-60-9
EG-nummer
222-619-7

Engelse naam
(2-methoxyethyl)benzene
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
(2-methoxyethyl)benzeen
(3558-60-9)
pZZS wegens ARN
ARN
Datum toevoeging
16-5-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid