bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
134-31-6
EG-nummer
205-137-1

Engelse naam
bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate
Molecuulformule
C18-H16-N2-O6-S
SMILES
OS(O)(=O)=O.OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1.OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate
(134-31-6)
pZZS wegens ARN
ARN
Datum toevoeging
08-12-2021

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid