2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane

 

Stofgegevens

CAS-nummer
29736-75-2
EG-nummer
249-820-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane
Molecuulformule
C6-H12-O6-Sb2
SMILES
C1CO[Sb]2OCCO[Sb](O1)OCCO2
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane
(29736-75-2)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
11-09-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid