4-(1-methyl-1-fenylethyl)-N-[4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenyl]aniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-(1-methyl-1-fenylethyl)-N-[4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenyl]aniline

 

Stofgegevens

CAS-nummer
10081-67-1
EG-nummer
233-215-5

Engelse naam
4-(1-methyl-1-phenylethyl)-N-[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl]aniline
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
4-(1-methyl-1-fenylethyl)-N-[4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenyl]aniline
(10081-67-1)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
16-5-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid