2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methylfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methylfenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2440-22-4
EG-nummer
219-470-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
UV-P
Engelse naam
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
Synoniemen
drometrizole
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
Molecuulformule
C13-H11-N3-O
SMILES
CC1=CC(N2N=C3C=CC=CC3=N2)=C(O)C=C1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methylfenol - VERWIJDERD VAN LIJST (UV-P)
(2440-22-4)
Datum verwijdering
12-05-2020
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid