trifluormethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 17:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Trifluormethaan

 
Stofgegevens
Stofnaam trifluormethaan
Stofafkorting HFK-23
Engelse naam trifluoromethane
CAS-nummer 75-46-7
UN-nummer 1984
3136
EG-nummer 200-872-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code TFC1a
SIKB-id 4838
Synoniem methyl trifluoride
carbon trifluoride
Molecuulformule C-H-F3
SMILES FC(F)F
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep PFAS

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 17:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
trifluormethaan (HFK-23)
(75-46-7)
pZZS wegens ROI restrictie ROI restricties
Datum toevoeging 20-12-2022
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
trifluormethaan (HFK-23)
(75-46-7)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof behoort tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen aan de criteria voor opname op de pZZS lijst.

1:

Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor de stofgroep (HFK's of PFK's) wordt overschreden.

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 17:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 17:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
trifluormethaan (HFK-23)
(75-46-7)
trifluormethaan (HFK-23)
(75-46-7)
UN-nummer 1984
3136
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 23)
TRIFLUORMETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 2A
3A
Etiketten 5.2.2 2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 662
593
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP5
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TU19
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20 22

Voetnoten

Gassen
Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
Dit gas, bestemd voor het koelen van bijv. medische of biologische monsters, is, indien het zich bevindt in dubbelwandige houders die aan de voorwaarden van verpakkingsinstructie P203, onderdeel (6) van de voorschriften voor open cryo-houders, van 4.1.4.1 voldoen, niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, met uitzondering van het bepaalde in 5.5.3.
Aan de vullingsgraad, voorgeschreven in 4.2.3.6, moet worden voldaan.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
trifluormethaan (HFK-23)
(75-46-7)
trifluormethaan (HFK-23)
(75-46-7)
UN-nummer 1984
3136
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 23)
TRIFLUORMETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
GEVI-code 20 22
Stofindeling weg en spoor GNRP GNRL
Stofindeling water GNRP GNRL

Voetnoten

verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof gekoeld gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof gekoeld gas, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten