2-Hexyldecan-1-ol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 16:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Hexyldecan-1-ol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2425-77-6
EG-nummer
219-370-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-Hexyldecan-1-ol
Molecuulformule
C16-H34-O
SMILES
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 16:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
2-Hexyldecan-1-ol
(2425-77-6)
pZZS wegens PBT beoordelingslijst
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 16:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 16:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid