acetyl hexamethyl tetralin Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

acetyl hexamethyl tetralin

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1506-02-1
EG-nummer
216-133-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
acetyl hexamethyl tetralin
Synoniem
1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
Aquo-code
AHTN
SIKB-id
3148
Molecuulformule
C18-H26-O
SMILES
O=C(c1c(cc2c(C(C[C@@H](C)C2(C)C)(C)C)c1)C)C
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid