1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)1-ethanon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)1-ethanon

 

Stofgegevens

Engelse naam
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid