cyanuurchloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 11:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cyanuurchloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
cyanuurchloride
Engelse naam
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
CAS-nummer
108-77-0
UN-nummer
2670
EG-nummer
203-614-9
Aquo-code
CNuzCl
SIKB-id
3495
Synoniem
2,4,6-trichloor-1,3,5-triazine
cyanuric chloride
cyanuurzuurchloride
Cyanuric acid chloride
Molecuulformule
C3Cl3N3
SMILES
c1(nc(nc(n1)Cl)Cl)Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van cyanuurchloride
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ADR
Chemische stofgroep
triazinen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 11:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 11:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cyanuurchloride
(108-77-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,1 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 11:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
cyanuurchloride
(108-77-0)
UN-nummer 2670
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYANUURCHLORIDE
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 11:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten