1H-pyrazool, 3,4-dimethyl-, fosfaat (1:1) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1H-pyrazool, 3,4-dimethyl-, fosfaat (1:1)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
202842-98-6
EG-nummer
424-640-9

Engelse naam
1H-pyrazole, 3,4-dimethyl-, phosphate (1:1)
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1H-pyrazool, 3,4-dimethyl-, fosfaat (1:1)
(202842-98-6)
pZZS wegens ROI CLH
Datum toevoeging
16-5-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid