(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy-3,1-propaandiyl) bismethacrylaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy-3,1-propaandiyl) bismethacrylaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
27689-12-9
EG-nummer
248-607-1

Engelse naam
(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-3,1-propanediyl) bismethacrylate
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy-3,1-propaandiyl) bismethacrylaat
(27689-12-9)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
16-5-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid