alfa-bromadiolon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

alfa-bromadiolon

 

Stofgegevens

Engelse naam
alpha-bromadiolone
Synoniem
≥ 76.9% 3-[(1RS,3RS)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin and ≤ 23.1% 3-[(1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
alfa-bromadiolon
pZZS wegens ROI CLH
Datum toevoeging
08-12-2021

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid