2,3-epoxypropyl o-tolyl ether Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3-epoxypropyl o-tolyl ether

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2210-79-9
EG-nummer
218-645-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,3-epoxypropyl o-tolyl ether
Molecuulformule
C10-H12-O2
SMILES
CC1=CC=CC=C1OCC1CO1
Functionele stofgroepen
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
2,3-epoxypropyl o-tolyl ether - VERWIJDERD VAN LIJST
(2210-79-9)
Datum verwijdering
06-02-2023
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid