Mmetformin hydrochloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Mmetformin hydrochloride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1115-70-4
EG-nummer
214-230-6

Engelse naam
Metformin hydrochloride
Molecuulformule
C44H124Cl4N5
SMILES
CN(C)C(=N)N=C(N)N.Cl
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
Mmetformin hydrochloride
(1115-70-4)
pZZS wegens ARN
ARN
Datum toevoeging
04-10-2023

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid