DI-n-BUTYLAMINE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DI-N-BUTYLAMINE

Stofgegevens

 
Stofnaam
DI-n-BUTYLAMINE
CAS-nummer
111-92-2
UN-nummer
2248
EG-nummer
203-921-8
Synoniem
dibutylamine
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DI-n-BUTYLAMINE
(111-92-2)
UN-nummer 2248
Benaming en beschrijving 3.1.2 DI-n-BUTYLAMINE
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 CF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 83

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten