1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C11-14-vertakte alkyl esters, C13-rijk Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C11-14-vertakte alkyl esters, C13-rijk

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68515-47-9
EG-nummer
271-089-3

Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C11-14-branched alkyl esters, C13-rich
Aquo-code
C13D1114akFt
SIKB-id
5750
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1,2-benzeendicarboxylzuur, di-C11-14-vertakte alkyl esters, C13-rijk
(68515-47-9)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid