6-tert-butyl-2,4-xylenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6-tert-butyl-2,4-xylenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1879-09-0
EG-nummer
217-533-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
6-tert-butyl-2,4-xylenol
Molecuulformule
C12-H18-O
SMILES
CC1=CC(C)=C(O)C(=C1)C(C)(C)C
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
6-tert-butyl-2,4-xylenol
(1879-09-0)
pZZS wegens ARN
ARN
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid