lineaire C10-C13 alkylbenzenen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Lineaire C10-C13 Alkylbenzenen

Stofgegevens

 
Stofnaam
lineaire C10-C13 alkylbenzenen
Stofafkorting
LAB
Engelse naam
benzene, C10-13 alkyl derivatives
CAS-nummer
67774-74-7
EG-nummer
267-051-0
Aquo-code
alkC10C13Ben
SIKB-id
5275
Synoniem
lineair alkylbenzeen
Benzene, C10-13-alkyl derivates
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
lineaire C10-C13 alkylbenzenen (LAB)
(67774-74-7)
pZZS wegens PBT beoordelingslijst PBT beoordelingslijst
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm lineaire C10-C13 alkylbenzenen (LAB)
(67774-74-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 3,41
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,75 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,75 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,075 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,075 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) 970 µg/kg
Milieu Lucht Lucht MTR 90 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten