hexahydro-1,3,5-trinitro-1,2,3-triazine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/29/2023 om: 8:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hexahydro-1,3,5-Trinitro-1,2,3-Triazine

Stofgegevens

 
Stofnaam
hexahydro-1,3,5-trinitro-1,2,3-triazine
Stofafkorting
RDX
Engelse naam
perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine
CAS-nummer
121-82-4
EG-nummer
204-500-1
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
RDX
SIKB-id
4558
Synoniem
hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
Molecuulformule
C3-H6-N6-O6
SMILES
[O-][N+](=O)N1CN(CN(C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Chemische stofgroep
triazinen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/29/2023 om: 8:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
hexahydro-1,3,5-trinitro-1,2,3-triazine - VERWIJDERD VAN LIJST (RDX)
(121-82-4)
Datum verwijdering 12-07-2022
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

Let op!

Geprint op: 3/29/2023 om: 8:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hexahydro-1,3,5-trinitro-1,2,3-triazine (RDX)
(121-82-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,67 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 3/29/2023 om: 8:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten