2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/6/2019 om: 7:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4’-Methyleendifenyldiisocyanaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat
Engelse naam
2,4’-methylenediphenyl diisocyanate
CAS-nummer
5873-54-1
EG-nummer
227-534-9
Synoniem
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate
2,4'-methylenediphenyl diisocyanate
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties

Let op!

Geprint op: 12/6/2019 om: 7:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat
(5873-54-1)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) inclusief de volgende afzonderlijke isomeren: a) 4,4’-methyleendifenyldiisocyanaat, b) 2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat, c) 2,2’-methyleendifenyldiisocyanaat
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 56. methyleendifenyldiisocyanaat inclusief 3 isomeren

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 12/6/2019 om: 7:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/6/2019 om: 7:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 12/6/2019 om: 7:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten