2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
5873-54-1
EG-nummer
227-534-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
2,4'-MDI
Engelse naam
2,4’-methylenediphenyl diisocyanate
Synoniemen
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate
2,4'-methylenediphenyl diisocyanate
diphenylmethane-2,4'-diisocyanate
Molecuulformule
C15-H10-N2-O2
SMILES
O=C=NC1=CC=C(CC2=CC=CC=C2N=C=O)C=C1
Functionele stofgroepen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst RIVM stofadviezen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
methyleendifenyldiisocyanaat - VERWIJDERD VAN LIJST (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten)
2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat - VERWIJDERD VAN LIJST (2,4'-MDI)
(5873-54-1)

(behoort tot methyleendifenyldiisocyanaat)
Datum verwijdering
15-04-2019
15-04-2019
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten)
2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat (2,4'-MDI)
(5873-54-1)

(behoort tot methyleendifenyldiisocyanaat)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) inclusief de volgende afzonderlijke isomeren: a) 4,4’-methyleendifenyldiisocyanaat, b) 2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat, c) 2,2’-methyleendifenyldiisocyanaat
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten)
2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat (2,4'-MDI)
(5873-54-1)

(behoort tot methyleendifenyldiisocyanaat)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,03 µg/m3
0,03 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid