2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4’-Methyleendifenyldiisocyanaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat
Stofafkorting
2,4'-MDI
Engelse naam
2,4’-methylenediphenyl diisocyanate
CAS-nummer
5873-54-1
EG-nummer
227-534-9
Synoniem
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate
2,4'-methylenediphenyl diisocyanate
Molecuulformule
C15-H10-N2-O2
SMILES
c1(c(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cccc1)N=C=O
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Potentiële ZZS
Lijst RIVM stofadviezen
methyleendifenyldiisocyanaat

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten
2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat (2,4'-MDI)
(5873-54-1)

(behoort tot methyleendifenyldiisocyanaat
Datum verwijdering 15-04-2019
15-04-2019
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten
2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat (2,4'-MDI)
(5873-54-1)

(behoort tot methyleendifenyldiisocyanaat
Specifieke naam op REACH bijlage XVII methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) inclusief de volgende afzonderlijke isomeren: a) 4,4’-methyleendifenyldiisocyanaat, b) 2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat, c) 2,2’-methyleendifenyldiisocyanaat
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 56. methyleendifenyldiisocyanaat inclusief 3 isomeren
REACH Bijlage XVII, 56. methyleendifenyldiisocyanaat inclusief 3 isomeren
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 74, diisocyanaten

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

2:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten
2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat (2,4'-MDI)
(5873-54-1)

(behoort tot methyleendifenyldiisocyanaat
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,03 µg/m3 0,03 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van de isomeren

Het RIVM adviseert om het 99,9-percentiel van de berekende immissieconcentraties te gebruiken in de toets op basis van de i-MTRlucht. Als de 99,9-percentielen hoger zijn dan het i-MTRlucht, kan een additionele toets worden uitgevoerd met een 1-uurswaarde van 3 μg/m3.

2:

Geldt voor de som van de isomeren

Het RIVM adviseert om het 99,9-percentiel van de berekende immissieconcentraties te gebruiken in de toets op basis van de i-MTRlucht. Als de 99,9-percentielen hoger zijn dan het i-MTRlucht, kan een additionele toets worden uitgevoerd met een 1-uurswaarde van 3 μg/m3.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten