2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4’-Methyleendifenyldiisocyanaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat
Stofafkorting
2,4'-MDI
Engelse naam
2,4’-methylenediphenyl diisocyanate
CAS-nummer
5873-54-1
EG-nummer
227-534-9
Synoniem
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate
2,4'-methylenediphenyl diisocyanate
Molecuulformule
C15-H10-N2-O2
SMILES
c1(c(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cccc1)N=C=O
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
methyleendifenyldiisocyanaat

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten )
2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat (2,4'-MDI)
(5873-54-1)

(behoort tot methyleendifenyldiisocyanaat )
Specifieke naam op REACH bijlage XVII methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) inclusief de volgende afzonderlijke isomeren: a) 4,4’-methyleendifenyldiisocyanaat, b) 2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat, c) 2,2’-methyleendifenyldiisocyanaat
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 56. methyleendifenyldiisocyanaat inclusief 3 isomeren
REACH Bijlage XVII, 56. methyleendifenyldiisocyanaat inclusief 3 isomeren
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 74, diisocyanaten

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat (2,4'-MDI)
(5873-54-1)

(behoort tot methyleendifenyldiisocyanaat )
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,03 µg/l
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 0,0003 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van de isomeren

Het RIVM adviseert om het 99,9-percentiel van de berekende immissieconcentraties te gebruiken in de toets op basis van de i-MTRlucht. Als de 99,9-percentielen hoger zijn dan het i-MTRlucht, kan een additionele toets worden uitgevoerd met een 1-uurswaarde van 3 μg/m3.

2:

Geldt voor de som van de isomeren

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten