methyleendifenyldiisocyanaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Methyleendifenyldiisocyanaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
methyleendifenyldiisocyanaat
Stofafkorting
MDI
Engelse naam
methylenediphenyl diisocyanate
CAS-nummer
26447-40-5
EG-nummer
247-714-0
Synoniem
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
Methylenediphenyl diisocyanate (MDI), mixed isomers
Molecuulformule
C15H10N2O2
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Potentiële ZZS
methyleendifenyldiisocyanaat
(26447-40-5)
Potentiële ZZS wegens PACT https://echa.europa.eu/nl/pact
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
methyleendifenyldiisocyanaat
(26447-40-5)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 56. methyleendifenyldiisocyanaat inclusief 3 isomeren

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten