diisocyanaten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

diisocyanaten

 

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate - VERWIJDERD VAN LIJST
(91-97-4)

(behoort tot diisocyanaten)
hexamethyleendiisocyanaat - VERWIJDERD VAN LIJST
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten)
methyleendifenyldiisocyanaat - VERWIJDERD VAN LIJST (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten)
Datum verwijdering
07-12-2021
30-10-2020
15-04-2019
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
hexamethyleendiisocyanaat
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.1
Emissiegrenswaarde
20 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten)
tolueendiisocyanaat (TDI)
(26471-62-5)

(behoort tot diisocyanaten)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,03 µg/m3
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
hexamethyleendiisocyanaat
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten)
isoforondiisocyanaat
(4098-71-9)

(behoort tot diisocyanaten)
tolueendiisocyanaat (TDI)
(26471-62-5)

(behoort tot diisocyanaten)
UN-nummer 2281
2290
2078
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT
ISOFORONDIISOCYANAAT (3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat)
TOLUEENDIISOCYANAAT
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3
279
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
5 L
100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60 60

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
hexamethyleendiisocyanaat
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten)
isoforondiisocyanaat
(4098-71-9)

(behoort tot diisocyanaten)
tolueendiisocyanaat (TDI)
(26471-62-5)

(behoort tot diisocyanaten)
UN-nummer 2281
2290
2078
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT
ISOFORONDIISOCYANAAT (3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat)
TOLUEENDIISOCYANAAT
GEVI-code 60 60 60
Stofindeling weg en spoor LNR LNR LT1
Stofindeling water LNR LNR LNR

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.