tolueendiisocyanaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tolueendiisocyanaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
26471-62-5
EG-nummer
247-722-4
UN-nummer
2078
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
TDI
Engelse naam
toluene diisocyanate
Synoniem
m-tolylidene diisocyanate
SMILES
C=1(CC(C=CC1)(N=C=O)N=C=O)C
Functionele stofgroepen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
diisocyanaten

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
2,4-tolueendiisocyanaat - VERWIJDERD VAN LIJST (2,4-TDI)
(584-84-9)

(behoort tot tolueendiisocyanaat)
2,6-tolueendiisocyanaat - VERWIJDERD VAN LIJST (2,6-TDI)
(91-08-7)

(behoort tot tolueendiisocyanaat)
Datum verwijdering
12-05-2020
12-05-2020
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2,4-tolueendiisocyanaat (2,4-TDI)
(584-84-9)

(behoort tot tolueendiisocyanaat)
2,6-tolueendiisocyanaat (2,6-TDI)
(91-08-7)

(behoort tot tolueendiisocyanaat)
Stofklasse voor luchtemissies
S
S
Emissiegrenswaarde
3 mg/Nm3
3 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tolueendiisocyanaat (TDI)
(26471-62-5)

(behoort tot diisocyanaten)
2,4-tolueendiisocyanaat (2,4-TDI)
(584-84-9)

(behoort tot tolueendiisocyanaat)
2,6-tolueendiisocyanaat (2,6-TDI)
(91-08-7)

(behoort tot tolueendiisocyanaat)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,02 µg/m3
0,02 µg/m3
0,02 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
6,29E-02 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
0,15 mg/m3
0,15 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
1,7 mg/m3
1,7 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
6,8 mg/m3
6,8 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
0,15 mg/m3
0,15 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
1,2 mg/m3
1,2 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
4,7 mg/m3
4,7 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
0,15 mg/m3
0,15 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
0,6 mg/m3
0,60 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
3,7 mg/m3
3,7 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
tolueendiisocyanaat (TDI)
(26471-62-5)

(behoort tot diisocyanaten)
UN-nummer 2078
Benaming en beschrijving 3.1.2 TOLUEENDIISOCYANAAT
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 279
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
tolueendiisocyanaat (TDI)
(26471-62-5)

(behoort tot diisocyanaten)
UN-nummer 2078
Benaming en beschrijving 3.1.2 TOLUEENDIISOCYANAAT
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor LT1
Stofindeling water LNR

Voetnoten