tolueendiisocyanaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/11/2020 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tolueendiisocyanaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
tolueendiisocyanaat
Stofafkorting
TDI
Engelse naam
toluene diisocyanate
CAS-nummer
26471-62-5
EG-nummer
247-722-4
Synoniem
m-tolylidene diisocyanate
Molecuulformule
C9-H6-N2-O2
SMILES
[*]C.[*]c1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
ISOCYANATEN
2,6-tolueendiisocyanaat
2,4-tolueendiisocyanaat

Let op!

Geprint op: 8/11/2020 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2,4-tolueendiisocyanaat (2,4-TDI)
(584-84-9)

(behoort tot tolueendiisocyanaat )
2,6-tolueendiisocyanaat (2,6-TDI)
(91-08-7)

(behoort tot tolueendiisocyanaat )
Stofklasse voor luchtemissies sO sO
Grensmassastroom 200 g/uur 200 g/uur
Emissiegrenswaarde 5/20 mg/Nm3 5/20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 8/11/2020 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tolueendiisocyanaat (TDI)
(26471-62-5)

(behoort tot ISOCYANATEN )
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,02 µg/l
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 0,0002 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van de isomeren

Het RIVM adviseert om het 99,9-percentiel van de berekende immissieconcentraties te gebruiken in de toets op basis van de i-MTRlucht. Als de 99,9-percentielen hoger zijn dan het i-MTRlucht, kan een additionele toets worden uitgevoerd met een 1-uurswaarde van 2 μg/m3.

2:

Geldt voor de som van de isomeren

Let op!

Geprint op: 8/11/2020 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ISOCYANATEN ISOCYANATEN ISOCYANATEN ISOCYANATEN ISOCYANATEN 2,4-tolueendiisocyanaat (2,4-TDI)
(584-84-9)

(behoort tot tolueendiisocyanaat )
UN-nummer 2478
2478
3080
2206
2206
2078
Benaming en beschrijving 3.1.2 ISOCYANATEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYANAAT, OPLOSSING, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ISOCYANATEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYANAAT, OPLOSSING, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ISOCYANATEN, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. of ISOCYANAAT, OPLOSSING, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.
ISOCYANATEN, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYANAAT, OPLOSSING, GIFTIG, N.E.G.
ISOCYANATEN, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYANAAT, OPLOSSING, GIFTIG, N.E.G.
TOLUEENDIISOCYANAAT
Klasse 2.2 3 3 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 FT1
FT1
TF1
T1
T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
II
III
II
Etiketten 5.2.2 3+6.1 3+6.1 3+6.1 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 539 274 274 551 274 551 274 551 279
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
100 ml
100 ml
5 L
100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E4
E4
E1
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 R001
P001 IBC02
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
MP15
MP15
MP19
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
T7
T11
T11
T7
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP27 TP1 TP28 TP2 TP27 TP2 TP27 TP1 TP28 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
L4BH
L4BH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU15
TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
3 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
2 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S19
S2
S2 S9 S19
S9 S19
S9
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 336 36 63 60 60 60

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Oplossingen van isocyanaten met een vlampunt van 23 ºC of hoger zijn stoffen van klasse 6.1.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Oplossingen van deze isocyanaten met een vlampunt lager dan 23 ºC zijn stoffen van klasse 3.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Oplossingen van deze isocyanaten met een vlampunt lager dan 23 ºC zijn stoffen van klasse 3.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Oplossingen van deze isocyanaten met een vlampunt lager dan 23 ºC zijn stoffen van klasse 3.
Deze stof is in deze classificatie of verpakkingsgroep voornamelijk op grond van menselijke ervaring ingedeeld en niet op grond van de strikte toepassing van indelingsvoorschriften van het ADR.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof, giftig.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak giftig, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, giftig.
giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 8/11/2020 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten