diisocyanaten | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Diisocyanaten

Stofgegevens

 

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Potentiële ZZS
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate
(91-97-4)

(behoort tot diisocyanaten
hexamethyleendiisocyanaat
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten
methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten
pZZS wegens RMOA RMOA
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 05-11-2019
Datum verwijdering 30-10-2020
15-04-2019
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Stofklassen voor luchtemissies
hexamethyleendiisocyanaat
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

2:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten
tolueendiisocyanaat (TDI)
(26471-62-5)

(behoort tot diisocyanaten
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,03 µg/m3 0,02 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van de isomeren

Het RIVM adviseert om het 99,9-percentiel van de berekende immissieconcentraties te gebruiken in de toets op basis van de i-MTRlucht. Als de 99,9-percentielen hoger zijn dan het i-MTRlucht, kan een additionele toets worden uitgevoerd met een 1-uurswaarde van 3 μg/m3.

2:

Geldt voor de som van de isomeren

Het RIVM adviseert om het 99,9-percentiel van de berekende immissieconcentraties te gebruiken in de toets op basis van de i-MTRlucht. Als de 99,9-percentielen hoger zijn dan het i-MTRlucht, kan een additionele toets worden uitgevoerd met een 1-uurswaarde van 2 μg/m3.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hexamethyleendiisocyanaat
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten
isoforondiisocyanaat
(4098-71-9)

(behoort tot diisocyanaten
tolueendiisocyanaat (TDI)
(26471-62-5)

(behoort tot diisocyanaten
UN-nummer 2281
2290
2078
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT
ISOFORONDIISOCYANAAT (3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat)
TOLUEENDIISOCYANAAT
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3
279
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
5 L
100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Deze stof is in deze classificatie of verpakkingsgroep voornamelijk op grond van menselijke ervaring ingedeeld en niet op grond van de strikte toepassing van indelingsvoorschriften van het ADR.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten