diisocyanaten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-6-2024 om: 15:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

diisocyanaten

 

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 20-6-2024 om: 15:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Potentiële ZZS
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate - VERWIJDERD VAN LIJST
(91-97-4)

(behoort tot diisocyanaten)
hexamethyleendiisocyanaat - VERWIJDERD VAN LIJST
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten)
methyleendifenyldiisocyanaat - VERWIJDERD VAN LIJST (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten)
Datum verwijdering 07-12-2021
30-10-2020
15-04-2019
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Stofklassen voor luchtemissies
hexamethyleendiisocyanaat
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof is van de lijst met potentiële ZZS verwijderd omdat de beoordeling onder REACH niet meer tot opname op de ZZS-lijst leidt. Dit gebeurt als de uiteindelijke classificatie van een stof niet voldoet aan REACH artikel 57 criteria of als er bij de afronding van een beoordeling geen regulatoire acties worden voorgesteld.

2:

Deze stof is van de lijst met potentiële ZZS verwijderd omdat de beoordeling onder REACH niet meer tot opname op de ZZS-lijst leidt. Dit gebeurt als de uiteindelijke classificatie van een stof niet voldoet aan REACH artikel 57 criteria of als er bij de afronding van een beoordeling geen regulatoire acties worden voorgesteld.

3:

Deze stof is van de lijst met potentiële ZZS verwijderd omdat de beoordeling onder REACH niet meer tot opname op de ZZS-lijst leidt. Dit gebeurt als de uiteindelijke classificatie van een stof niet voldoet aan REACH artikel 57 criteria of als er bij de afronding van een beoordeling geen regulatoire acties worden voorgesteld.

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

2:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 20-6-2024 om: 15:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten)
tolueendiisocyanaat (TDI)
(26471-62-5)

(behoort tot diisocyanaten)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,03 µg/m3 0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van de isomeren

Het RIVM adviseert om het 99,9-percentiel van de berekende immissieconcentraties te gebruiken in de toets op basis van de i-MTRlucht. Als de 99,9-percentielen hoger zijn dan het i-MTRlucht, kan een additionele toets worden uitgevoerd met een 1-uurswaarde van 3 μg/m3.

2:

Geldt voor de som van de isomeren

Het RIVM adviseert om het 99,9-percentiel van de berekende immissieconcentraties te gebruiken in de toets op basis van de i-MTRlucht. Als de 99,9-percentielen hoger zijn dan het i-MTRlucht, kan een additionele toets worden uitgevoerd met een 1-uurswaarde van 2 μg/m3.

Let op!

Geprint op: 20-6-2024 om: 15:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hexamethyleendiisocyanaat
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten)
isoforondiisocyanaat
(4098-71-9)

(behoort tot diisocyanaten)
tolueendiisocyanaat (TDI)
(26471-62-5)

(behoort tot diisocyanaten)
UN-nummer 2281
2290
2078
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT
ISOFORONDIISOCYANAAT (3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat)
TOLUEENDIISOCYANAAT
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3
279
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
5 L
100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Deze stof is in deze classificatie of verpakkingsgroep voornamelijk op grond van menselijke ervaring ingedeeld en niet op grond van de strikte toepassing van indelingsvoorschriften van het ADR.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

tonen verbergen
Informatieboodschap

De volgende stoffen in uw selectie hebben geen ADR-vermelding:

diisocyanaten
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
hexamethyleendiisocyanaat
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten)
isoforondiisocyanaat
(4098-71-9)

(behoort tot diisocyanaten)
tolueendiisocyanaat (TDI)
(26471-62-5)

(behoort tot diisocyanaten)
UN-nummer 2281
2290
2078
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT
ISOFORONDIISOCYANAAT (3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat)
TOLUEENDIISOCYANAAT
GEVI-code 60 60 60
Stofindeling weg en spoor LNR LNR LT1
Stofindeling water LNR LNR LNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Giftige vloeistof klasse 1
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.

tonen verbergen
Informatieboodschap

De volgende stoffen in uw selectie hebben geen Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding:

diisocyanaten
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten