diisocyanaten | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Diisocyanaten

Stofgegevens

 

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Potentiële ZZS
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate
(91-97-4)

(behoort tot diisocyanaten )
hexamethyleendiisocyanaat
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten )
pZZS wegens RMOA RMOA
pZZS wegens CORAP CoRAP
pZZS wegens ROI ROI CLH
ROI restricties
Datum toevoeging 05-11-2019
01-05-2020
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
hexamethyleendiisocyanaat
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten )
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De weergegeven stofklasse staat in bijlage 12 van de Activiteitenregeling. Omdat deze stof op de lijst met potentiële ZZS staat kan het bevoegd gezag overwegen om in het kader van vergunningverlening voor luchtemissies de strengere stofklassen MVP1 of MVP2 te hanteren. Bij overschrijding van de Emissiegrenswaarde voor deze stofklassen kunt u de emissie toetsen aan het (af te leiden) MTR.

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hexamethyleendiisocyanaat
(822-06-0)

(behoort tot diisocyanaten )
isoforondiisocyanaat
(4098-71-9)

(behoort tot diisocyanaten )
UN-nummer 2281
2290
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT
ISOFORONDIISOCYANAAT (3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat)
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten