isoforondiisocyanaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 9:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Isoforondiisocyanaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
isoforondiisocyanaat
Engelse naam
isophorone diisocyanate
CAS-nummer
4098-71-9
UN-nummer
2290
EG-nummer
223-861-6
Aquo-code
ifrDiCN
SIKB-id
5598
Synoniem
5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
Molecuulformule
C12-H18-N2-O2
SMILES
CC1(CC(CC(C1)(C)CN=C=O)N=C=O)C
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
diisocyanaten

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 9:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
diisocyanaten isoforondiisocyanaat
(4098-71-9)

(behoort tot diisocyanaten
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 74, diisocyanaten
REACH Bijlage XVII, 74, diisocyanaten

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 9:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 9:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
isoforondiisocyanaat
(4098-71-9)

(behoort tot diisocyanaten
UN-nummer 2290
Benaming en beschrijving 3.1.2 ISOFORONDIISOCYANAAT (3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat)
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 9:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten