2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 19:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat

 
Stofgegevens
Stofnaam 2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat
Stofafkorting 2,2'-MDI
Engelse naam 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate
CAS-nummer 2536-05-2
EG-nummer 219-799-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem diphenylmethane-2,2'-diisocyanate
Molecuulformule C15-H10-N2-O2
SMILES O=C=NC1=CC=CC=C1CC1=CC=CC=C1N=C=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst RIVM stofadviezen
methyleendifenyldiisocyanaat

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 19:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
methyleendifenyldiisocyanaat - VERWIJDERD VAN LIJST (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten)
2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat - VERWIJDERD VAN LIJST (2,2'-MDI)
(2536-05-2)

(behoort tot methyleendifenyldiisocyanaat)
Datum verwijdering 15-04-2019
15-04-2019
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten)
2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat (2,2'-MDI)
(2536-05-2)

(behoort tot methyleendifenyldiisocyanaat)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) inclusief de volgende afzonderlijke isomeren: a) 4,4’-methyleendifenyldiisocyanaat, b) 2,4’-methyleendifenyldiisocyanaat, c) 2,2’-methyleendifenyldiisocyanaat
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 56. methyleendifenyldiisocyanaat inclusief 3 isomeren
REACH Bijlage XVII, 56. methyleendifenyldiisocyanaat inclusief 3 isomeren
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 74, diisocyanaten

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

2:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

2:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 19:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
(26447-40-5)

(behoort tot diisocyanaten)
2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat (2,2'-MDI)
(2536-05-2)

(behoort tot methyleendifenyldiisocyanaat)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,03 µg/m3 0,03 µg/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van de isomeren

Het RIVM adviseert om het 99,9-percentiel van de berekende immissieconcentraties te gebruiken in de toets op basis van de i-MTRlucht. Als de 99,9-percentielen hoger zijn dan het i-MTRlucht, kan een additionele toets worden uitgevoerd met een 1-uurswaarde van 3 μg/m3.

2:

Geldt voor de som van de isomeren

Het RIVM adviseert om het 99,9-percentiel van de berekende immissieconcentraties te gebruiken in de toets op basis van de i-MTRlucht. Als de 99,9-percentielen hoger zijn dan het i-MTRlucht, kan een additionele toets worden uitgevoerd met een 1-uurswaarde van 3 μg/m3.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 19:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten