methyl tetrahydrofurfuryl ether Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

methyl tetrahydrofurfuryl ether

 

Stofgegevens

CAS-nummer
19354-27-9
EG-nummer
242-986-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
Methyl tetrahydrofurfuryl ether
Molecuulformule
C6-H12-O2
SMILES
COCC1CCCO1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
methyl tetrahydrofurfuryl ether
(19354-27-9)
pZZS wegens ARN
ARN
Datum toevoeging
04-10-2023

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid