(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1- ethanediyl)] diacrylate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1- ethanediyl)] diacrylate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
42978-66-5
EG-nummer
256-032-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1- ethanediyl)] diacrylate
Molecuulformule
C15-H24-O6
SMILES
CC(COC(C)COC(=O)C=C)OCC(C)OC(=O)C=C
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1- ethanediyl)] diacrylate - VERWIJDERD VAN LIJST
(42978-66-5)
Datum verwijdering
11-09-2018
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid