ziram | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ziram

Stofgegevens

 
Stofnaam
ziram
Engelse naam
ziram
CAS-nummer
137-30-4
EG-nummer
205-288-3
Aquo-code
zirm
SIKB-id
4929
Molecuulformule
C6-H12-N2-S4-Zn
SMILES
CN(C)C1=S[Zn+2]2([SH-]C(=S2)N(C)C)[SH-]1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van ziram
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
ziram
(137-30-4)
pZZS wegens RMOA RMOA
pZZS wegens ED beoordelingslijst ED beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ziram
(137-30-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,37
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 9,7 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 9,7 ng/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) 0,011 µg/kg
Milieu Grond Grond MTR
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,097 ng/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

177:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten