Alkanes, C16–(branched), C20-(branched) and C24-(branched) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Alkanes, C16–(branched), C20-(branched) and C24-(branched)

 

Stofgegevens

EG-nummer
700-992-1

Engelse naam
Alkanes, C16–(branched), C20-(branched) and C24-(branched)
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
Alkanes, C16–(branched), C20-(branched) and C24-(branched)
pZZS wegens PBT beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid