alkyl dimethyl betaine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

alkyl dimethyl betaine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
66455-29-6
EG-nummer
931-700-2

Engelse naam
Alkyl Dimethyl Betaine
Synoniemen
betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl
betaines, C12-14-alkyldimethyl
Alternatief EG-nummer
266-368-1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
alkyl dimethyl betaine
(66455-29-6)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid