benzotriazool Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benzotriazool

 

Stofgegevens

CAS-nummer
95-14-7
EG-nummer
202-394-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
benzotriazole
Synoniem
1,2,3-benzotriazole
Aquo-code
123benztazl
SIKB-id
2806
Molecuulformule
C6-H5-N3
SMILES
N1N=NC2=C1C=CC=C2
Functionele stofgroepen
Lijst Potentiële ZZS
indicatieve drinkwaterrichtwaarden

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
benzotriazool
(95-14-7)
pZZS wegens ED beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benzotriazool
(95-14-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost)
19 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost)
160 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost)
1,9 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost)
16 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters
1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde
700 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid