tebuconazool | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tebuconazool

Stofgegevens

 
Stofnaam
tebuconazool
Engelse naam
tebuconazole
CAS-nummer
107534-96-3
EG-nummer
403-640-2
Aquo-code
tebcnzl
SIKB-id
2298
Synoniem
tebuconazol
1-(4-chloorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-tria- zool-1-ylmethyl)-3-pentanol
1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
Molecuulformule
C16-H23-Cl1-N3-O1
SMILES
CC(C)(C)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tebuconazool
(107534-96-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,63 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 14 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 2700 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 27 µg/kg
 

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
tebuconazool
(107534-96-3)
Specifieke naam op SZW-lijst 1-(4-chloorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-tria- zool-1-ylmethyl)-3-pentanol / tebuconazool
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten