2,2'-[(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy)]bisethyldiacetaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,2'-[(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy)]bisethyldiacetaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
19224-29-4
EG-nummer
242-895-2

Engelse naam
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisethyl diacetate
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
2,2'-[(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy)]bisethyldiacetaat
(19224-29-4)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
16-5-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid