1-isopropyl-4-methyl-benzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Isopropyl-4-Methyl-Benzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-isopropyl-4-methyl-benzeen
Engelse naam
p-cymene
CAS-nummer
99-87-6
EG-nummer
202-796-7
Aquo-code
1iC3y4C1yBen
SIKB-id
1360
Synoniem
1-methyl-4-(1-methylethyl)-benzeen
p-cymeen
Molecuulformule
C10-H14
SMILES
C(C)(C)c1ccc(C)cc1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1-isopropyl-4-methyl-benzeen
Chemische stofgroep
(alkyl)benzenen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1-isopropyl-4-methyl-benzeen
(99-87-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten