1-isopropyl-4-methyl-benzeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 3:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Isopropyl-4-Methyl-Benzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-isopropyl-4-methyl-benzeen
Engelse naam
p-cymene
CAS-nummer
99-87-6
EG-nummer
202-796-7
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
1iC3y4C1yBen
SIKB-id
1360
Synoniem
1-methyl-4-(1-methylethyl)-benzeen
p-cymeen
Molecuulformule
C10-H14
SMILES
CC(C)C1=CC=C(C)C=C1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
(alkyl)benzenen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 3:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
1-isopropyl-4-methyl-benzeen
(99-87-6)
pZZS wegens ROI CLH ROI CLH
Datum toevoeging 07-02-2023
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 3:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1-isopropyl-4-methyl-benzeen
(99-87-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 3:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten