(S)-(-)-tetrahydro-2-furoic acid Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(S)-(-)-tetrahydro-2-furoic acid

 

Stofgegevens

EG-nummer
433-770-5

Engelse naam
(S)-(-)-tetrahydro-2-furoic acid
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
(S)-(-)-tetrahydro-2-furoic acid
pZZS wegens ARN
ARN
Datum toevoeging
02-10-2023

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid