4,4'-methylenebis[N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline] Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-methylenebis[N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline]

 

Stofgegevens

CAS-nummer
28768-32-3
EG-nummer
249-204-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4,4'-methylenebis[N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline]
Molecuulformule
C25-H30-N2-O4
SMILES
C(C1CO1)N(CC1CO1)C1=CC=C(CC2=CC=C(C=C2)N(CC2CO2)CC2CO2)C=C1
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
4,4'-methylenebis[N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline]
(28768-32-3)
pZZS wegens CORAP
Datum toevoeging
19-01-2018

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid