1,2-ethaandiol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-ethaandiol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
107-21-1
EG-nummer
203-473-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,2-ethanediol
Synoniemen
glycol
monoethyleenglycol
ethyleenglycol
ethylene glycol
ethyleen glycol
ethaan-1,2-diol
ethane-1,2-diol
Aquo-code
glycl
SIKB-id
732
Molecuulformule
C2-H6-O2
SMILES
OCCO
Functionele stofgroepen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1,2-ethaandiol - VERWIJDERD VAN LIJST
(107-21-1)
Datum verwijdering
30-10-2020
Reden verwijdering
Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,2-ethaandiol
(107-21-1)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2-ethaandiol
(107-21-1)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,5 mg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost)
200 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal)
200 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost)
540 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal)
540 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost)
20 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal)
20 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost)
54 mg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal)
54 mg/l
Milieu Grond Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof)
100 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
5,0 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
5,0 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
5,0 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
5,0 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost)
5500 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
10 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur - damp
52 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
20 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min damp
104 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
40 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1,2-ethaandiol
(107-21-1)
Specifieke naam ECHA
Ethane-1,2-diol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid