4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 12:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol

 
Stofgegevens
Stofnaam 4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol
Engelse naam 4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bisphenol
CAS-nummer 13595-25-0
EG-nummer 428-970-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule C24-H26-O2
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C1=CC=C(O)C=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst CMR volgens CLP
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 12:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol
(13595-25-0)
pZZS wegens ED beoordelingslijst ED beoordelingslijst
pZZS wegens PBT beoordelingslijst PBT beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 12:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 12:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol
(13595-25-0)
Specifieke naam op SZW-lijst 4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten